Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

27.08.2012.

Informacija

Informacija Izgradnja I faze Univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti na Cetinju

22.08.2012.

Informacija

Informacija

Radovi na regulaciji korita rijeke Tare, u dužini od 200 m nizvodno od starog mosta, radi zaštite nasipa jalovišta i u dužini od 100 m u naselju Ambarine, u Opštini Mojkovac

22.08.2012.

Informacija

Informacija

Radovi na regulaciji korita rijeke Tare kroz Opštinu Kolašin i izgradnja obaloutvrde na potezu Bećova bara-most Babljak.

22.08.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja pomoćnog fudbalskog terena u Kolašinu

22.08.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja mosta Nikoljac u Bijelom Polju

17.08.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

16.08.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja objekta Crnogorske Agencije za ljekove i medicinsku opremu i nadgradnja postojećeg objekta Fonda PIO

16.08.2012.

Informacija

Informacija

Nadogradnja Osnovne škole ˝Milan Vukotić˝ Srpska, Golubovci

09.08.2012.

Informacija

Informacija

Zatravnjivanje Jalovišta u Mojkovcu

09.08.2012.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Zlorečice u opštini Andrijevica