Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

25.09.2013.

Informacija

Informacija Dnevni centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama na Cetinju

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Modernizacija lokalnih puteva u Opštini Plav dužine 2km

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Uređenje korita Plavske rijeke u Opštini Plav

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Lim na potezu ušće Zlorečica – ušće Kraljštice i novoizgrađenog mosta Seoce; lokacija Trepča, u Opštini Andrijevica

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Zlorečice II faza u Opštini Andrijevica

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Plašnice u Opštini Kolašin

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Lim, zaštita obilaznice i centralne gradske zone uzvodno od mosta u Opštini Berane

16.09.2013.

Informacija

Informacija

Zaštita desne obale Tare i lokalnog puta prema Prošćenju u Opštini Mojkovac I i II faza

12.09.2013.

Informacija

Informacija

Eko efikasna zgrada Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici

12.09.2013.

Informacija

Informacija

Studenski dom u Podgorici