Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

08.09.2015.

Informacija

Informacija Izgradnja fudbalskog terena u Mojkovcu

07.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

07.09.2015.

Informacija

Informacija

MOST VIRPAZAR

07.09.2015.

Informacija

Informacija

Vodovod “ Krkori “ u Opštini Andrijevica

07.09.2015.

Informacija

Informacija

Reciklažni centar i pretovarna stanica u Opštini Žabljak

07.09.2015.

Informacija

Informacija

IZVOĐENJE RADOVA II FAZE NA REKONSTRUKCIJI GRADSKE TRŽNICE U BIJELOM POLJU

07.09.2015.

Informacija

Informacija

Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra sa Urgentnim centrom u Beranama

04.09.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja administrativnog objekta u Mojkovcu

04.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

04.09.2015.

Informacija

Informacija

Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore u Podgorici