Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

25.09.2015.

Informacija

Informacija Rekonstrukcija ulice Plav-Vojno selo-Gusinje, dionica Jezerska ulica -Vojno selo

18.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju / Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

14.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

08.09.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja fekalne kanalizacije za dio ulice Narodne revolucije u DUP-u Gorjevac, Opština Pljevlja

08.09.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija i revitalizacija jezera Srednja Ponikvica u Opštini Danilovgrad

08.09.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija klizišta „Stevanovac“ u Opštini Mojkovac

08.09.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja fudbalskog terena u Mojkovcu

07.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

07.09.2015.

Informacija

Informacija

MOST VIRPAZAR

07.09.2015.

Informacija

Informacija

Vodovod “ Krkori “ u Opštini Andrijevica