Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

14.08.2015.

Razjašnjenje na Obavještenje o javnim nabavkama /Clarification to Contract Notice

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

11.08.2015.

Objava tendera za usluge / Service contract notice

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

06.08.2015.

Razjašnjenja na tendersku dokumentaciju/Clarification to tender dossier

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

31.07.2015.

Objava tendera za radove / Works contract notice

Ugovor o radovima “Sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar “ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

30.07.2015.

Informacija

Informacija

Adaptacija objekta Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici

30.07.2015.

Informacija

Informacija

Stambena zgrada za raseljena lica u Nikšiću

30.07.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja administrativnog objekta u Mojkovcu

30.07.2015.

Informacija

Informacija

Restoran Biogradska gora

29.07.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija klizišta Smoljevica na lokalnom putu Andrijevica - Konjuhe

29.07.2015.

Informacija

Informacija

Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekta Polikliničkog centra sa Urgentnim centrom u Beranama