Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

15.10.2015.

Informacija

Informacija Izgradnja administrativnog objekta u Mojkovcu

06.10.2015.

Informacija

Informacija

Rekonstrukcija hidrotehničkog tunela u Mojdežu, Herceg Novi

06.10.2015.

Informacija

Informacija

Rekonstrukcija ulice III sandžačke brigade u Pljevljima

05.10.2015.

Informacija

Informacija

Rekonstrukcija ulice Plav-Vojno selo-Gusinje, dionica Jezerska ulica -Vojno selo

05.10.2015.

Informacija

Informacija

Pomoćni fudbalski teren na Žabljaku

05.10.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija klizišta Smoljevica na lokalnom putu Andrijevica - Konjuhe

05.10.2015.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Grnčar uzvodno od mosta na ulasku u Gusinje i izgradnja pješačkog mosta

02.10.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

01.10.2015.

Informacija

Informacija

Radovi na regulaciji rijeke Tare kroz Opštinu Kolašin

01.10.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija klizišta Smoljevica na lokalnom putu Andrijevica - Konjuhe