Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

16.12.2015.

Informacija

Informacija Rekonstrukcija Mojkovačke ulice u Bijelom Polju

16.12.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja administrativnog objekta u Mojkovcu

16.12.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja Fakulteta Likovnih umjetnosti na Cetinju

15.12.2015.

Saopštenje

Direkcija javnih radova je danas potpisala ugovor za Projektovanje i izgradnju novog elektrovučnog postrojenja ,,Trebešica”, sa kompanijom „Simens“ d.o.o. Beograd.

10.12.2015.

Informacija

Informacija

STAMBENA ZGRADA ZA RASELJENA LICA – NIKŠIĆ REGIONALNI STAMBENI PROGRAM - RHP

10.12.2015.

Informacija

Informacija

Inovaciono-preduzetnički centar “TEHNOPOLIS” u opštini Nikšić

09.12.2015.

Informacija

Informacija

Rekonstrukcija ulice III sandžačke brigade u Pljevljima

04.12.2015.

Objava ispravke Liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor) / Corrigendum to Short list

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

03.12.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

03.12.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru u opštini Bar