Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

25.01.2016.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

22.01.2016.

Obavještenje o dodjeli ugovora / Contract Award Notice

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

22.01.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora /Contract Award Notice

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

30.12.2015.

Objava ispravke Tenderske dokumentacije/ Corrigendum to Tender Dossier

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.12.2015.

Objava tendera /Contract Notice

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.12.2015.

Saopštenje

Direkcija javnih radova je danas potpisala ugovor za Jačanje kapaciteta Operativne strukture i prevođenje dokumenta u vezi sa društveno-ekonomskim politikama (Regionalni razvoj)

24.12.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja i opremanje Administrativnog objekta u Opštini Mojkovac

24.12.2015.

Saopštenje

Direkcija javnih radova potpisala ugovor, u iznosu od 3.456.721 € za Projektovanje i sanaciju nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar.

16.12.2015.

Informacija

Informacija

Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Rožajama

16.12.2015.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Tare u Kolašinu