Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

04.12.2015.

Objava ispravke Liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor) / Corrigendum to Short list

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

03.12.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

03.12.2015.

Informacija

Informacija

Sanacija i rekonstrukcija mosta u Virpazaru u opštini Bar

27.11.2015.

Informacija

Informacija

II FAZA REKONSTRUKCIJE GRADSKE TRŽNICE U BIJELOM POLJU

27.11.2015.

Informacija

Informacija

Inovaciono-preduzetnički centar “Tehnopolis” u Nikšiću

26.11.2015.

Objava Liste kvalifikovanih kandidata (uži izbor) / Shortlist Notice

Ugovor o uslugama „Projektovanje i izgradnja PPOV i kanalizacione mreže u opštini Berane – Revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

19.11.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja pješačkog mosta i regulacija dijela korita rijeke Grnčar u opštini Gusinje

19.11.2015.

Informacija

Informacija

Izgradnja administarativnog objekta u opštini Gusinje

18.11.2015.

Informacija

Informacija

Rekonstrukcija krova objekta Vrtića na Žabljaku

18.11.2015.

Informacija

Informacija

IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA U ROŽAJAMA