Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

03.02.2016.

STAMBENA ZGRADA ZA RASELJENA LICA U NIKŠIĆU

STAMBENA ZGRADA ZA RASELJENA LICA  U NIKŠIĆU NIKŠIĆ –STAMBENA ZGRADA ZA RASELJENA LICA REGIONALNI STAMBENI PROGRAM - RHP

03.02.2016.

DJEČJI VRTIĆ U ZAGORIČU -Podgorica

DJEČJI VRTIĆ U ZAGORIČU -Podgorica

Izgradnja dječjeg vrtića u Poddgorici

03.02.2016.

Izgradnja Fakulteta Likovnih umjetnosti na Cetinju

Izgradnja Fakulteta Likovnih umjetnosti na Cetinju

Izgradnja Fakulteta Likovnih umjetnosti

25.01.2016.

Zabilješka sa informativnog sastanka i obilaska lokacije 12.01.2016 / Minutes from the information meeting and site visit 12th January 2016

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.01.2016.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

22.01.2016.

Obavještenje o dodjeli ugovora / Contract Award Notice

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

22.01.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora /Contract Award Notice

Ugovor o radovima “Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice - Trebešica” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

30.12.2015.

Objava ispravke Tenderske dokumentacije/ Corrigendum to Tender Dossier

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.12.2015.

Objava tendera /Contract Notice

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.12.2015.

Saopštenje

Direkcija javnih radova je danas potpisala ugovor za Jačanje kapaciteta Operativne strukture i prevođenje dokumenta u vezi sa društveno-ekonomskim politikama (Regionalni razvoj)