Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

04.05.2016.

Potpisan Protokol o realizaciji projekta „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“

Potpisan Protokol o realizaciji projekta  „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“ Dana 04.05.2016. godine predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović i direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović potpisali su Protokol o realizaciji projekta „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“.

03.05.2016.

Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

Izvještaj sa obilaska objekta 03.05.2016. godine za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

26.04.2016.

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor  na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 26. aprila tekuće godine potpisala ugovor za projekat “Revizija i nazor na projektu EVP Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o. iz Podgorice...

26.04.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora /Contract Award Notice

Obavještenje o dodjeli Ugovora o radovima (Lot 1, Lot 2) za projekat “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

26.04.2016.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

25.04.2016.

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine

U sklopu posjete Ministarstva održivog razvoja i turizma, direktor Direkcije javnih radova je sa saradnicima posjetio Bijelo Polje i obišao trasu puta Bistrica-Mokri lug-manastir Podvrh, čija će izgradnja predstavljati prvi korak u valorizaciji Đalovića pećine, kao jednog od najznačajnijih turističkih potencijala sjevera. Video

22.04.2016.

Obavještenje o dodjeli ugovora / Contract Award Notice

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

21.04.2016.

Izgradnja Doma za stara lica u Pljevljima

Izgradnja  Doma za stara lica u Pljevljima

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović, izvršni direktor „LD Gradnje“ Desimir Radulović i izvršni direktor „RZUP“-a (Republički zavod za urbanizam i projektovanje- Podgorica) Petar Korać potpisali su, dana 20.04.2016. godine, ugovor o izgradnji i vršenju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima.

18.04.2016.

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju / Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

15.04.2016.

Najava: Regionalni stambeni program

Najava: Regionalni stambeni program

Poseban cilj: Riješiti stambene potrebe za 94 izbjegle porodice izgradnjom 94 novih stambenih jedinica na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Berane.