Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

25.04.2016.

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine U sklopu posjete Ministarstva održivog razvoja i turizma, direktor Direkcije javnih radova je sa saradnicima posjetio Bijelo Polje i obišao trasu puta Bistrica-Mokri lug-manastir Podvrh, čija će izgradnja predstavljati prvi korak u valorizaciji Đalovića pećine, kao jednog od najznačajnijih turističkih potencijala sjevera. Video

22.04.2016.

Obavještenje o dodjeli ugovora / Contract Award Notice

Ugovor o uslugama „Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova sanacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

21.04.2016.

Izgradnja Doma za stara lica u Pljevljima

Izgradnja  Doma za stara lica u Pljevljima

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović, izvršni direktor „LD Gradnje“ Desimir Radulović i izvršni direktor „RZUP“-a (Republički zavod za urbanizam i projektovanje- Podgorica) Petar Korać potpisali su, dana 20.04.2016. godine, ugovor o izgradnji i vršenju usluga nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji Doma za stara lica u Pljevljima.

18.04.2016.

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju / Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

15.04.2016.

Najava: Regionalni stambeni program

Najava: Regionalni stambeni program

Poseban cilj: Riješiti stambene potrebe za 94 izbjegle porodice izgradnjom 94 novih stambenih jedinica na zemljištu koje je u vlasništvu Opštine Berane.

15.04.2016.

Najava: Regionalni stambeni program

Najava: Regionalni stambeni program

“Izgradnja 94 stambene jedinice u opštini Berane” je podprojekat Regionalno stambenog projekta (RSP) koji se implementira kako bi se postigli ciljevi i smjernice definisane od strane RSP.

13.04.2016.

Informacija

Obilazak objekata.

08.04.2016.

Aktuelnost

Direktor Direkcije javnih radova u radnoj posjeti opštini Kotor

08.04.2016.

Aktuelnost

Direktor Direkcije javnih radova u radnoj posjeti opštini Nikšić

07.04.2016.

Saopštenje

Potpisani Ugovori za izgradnju kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane sa kompanijom "Aqualia Infraestructuras"