Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

06.05.2016.

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju / Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

06.05.2016.

Objava ispravke Tenderske dokumentacije/ Corrigendum to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

06.05.2016.

Saopštenje: Potpisan Ugovor „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” Lot 2: kancelarijski namještaj sa firmom Dekoriva-Co d.o.o.

Saopštenje: Potpisan Ugovor „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” Lot 2: kancelarijski namještaj sa firmom Dekoriva-Co d.o.o.

U okviru Tehničke pomoći, koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“, Direkcija javnih radova je danas potpisala ugovor „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” Lot 2: kancelarijski namještaj sa firmom Dekoriva-Co d.o.o. iz Nikšića...

06.05.2016.

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka / Cancellation of a supply tender procedure

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za projekat „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” za Lot 1: IT oprema i Lot 3: novo motorno vozilo, u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

06.05.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora /Contract Award Notice

Obavještenje o dodjeli Ugovora o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog motornog vozila” Lot 2: kancelarijski namještaj, u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

04.05.2016.

Potpisan Protokol o realizaciji projekta „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“

Potpisan Protokol o realizaciji projekta  „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“

Dana 04.05.2016. godine predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović i direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović potpisali su Protokol o realizaciji projekta „Gradska saobraćajnica u Danilovgradu – gradski most“.

03.05.2016.

Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

Rekonstrukcija bivšeg Doma vojske za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

Izvještaj sa obilaska objekta 03.05.2016. godine za potrebe Inovacionog preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću

26.04.2016.

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor  na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 26. aprila tekuće godine potpisala ugovor za projekat “Revizija i nazor na projektu EVP Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o. iz Podgorice...

26.04.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora /Contract Award Notice

Obavještenje o dodjeli Ugovora o radovima (Lot 1, Lot 2) za projekat “Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane” u okviru Operativnog programa "Regionalni razvoj" 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

26.04.2016.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...