Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Vijesti

01.03.2017.

Izgradnja Srednje stručne škole u Golubovcima

Izgradnja Srednje stručne škole u Golubovcima Izgradnja Srednje stručne škole u Golubovcima odvija se ugovorenim tokom, a u toku su zemljani radovi i radovi na betoniranju temeljnih traka.

27.02.2017.

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje dječijeg vrtića na Starom aerodromu

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje dječijeg vrtića na Starom aerodromu

U petak, 24. februara 2017. godine, potpisan je Ugovor za izvodjenje radova na izgradnji vrtića sa opremanjem na Starom aerodromu u Podgorici.

24.02.2017.

Izgradnja novog antenskog stuba Radio-difuznog centra u Golubovcima

Izgradnja novog antenskog stuba Radio-difuznog centra u Golubovcima

U toku su aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole za novi antenski stub za potrebe Radio difuznog centra koji se nalazi na lokaciji za izgradnju objekta u okviru Urbanističkog projekta „Srednja stručna škola Golubovci“ u Podgorici, jer je postojeći stub predviđen za rušenje.

23.02.2017.

Otvoreno gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe”

Otvoreno gradilište u okviru projekta sanacije nesanitarnog odlagališta “Ćafe”

Dana 23. februara otvoreno je gradilište u okviru projekta Sanacija nesanitarnog odlagališta “Ćafe” u opštini Bar.

23.02.2017.

Radovi na priključenju TS 35/10kV Jezerine u opštini Kolašin na 35kV infrastrukturu – 35kV dalekovod „Mušovića Rijeka – Zekova glava“

Radovi na priključenju TS 35/10kV Jezerine u opštini Kolašin na 35kV infrastrukturu – 35kV dalekovod „Mušovića Rijeka – Zekova glava“

Nastavljena je realizacija druge faze priključenja trafostanice Jezerine 35/ 10kV na dalekovod 35kV „Mušovica Rijeka-Zekova glava“.

22.02.2017.

Radna posjeta Beranama

Radna posjeta Beranama

Dana 21. februara 2017. godine, generalna direktorica Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marija Vukčević i službenici Direkcije javnih radova Marija ilickovič, rukovoditeljka IPA odjeljenja I Irena Vujačić, project menadžer, bili su u radnoj posjeti Opštini Berane gdje su se sastali sa Darkom Stojanovićem, menadzerom Opštine Berane, Sonjom Vuković Simeonović - službenicom Opštine Berane, Vukom Todorovićem – direktorom vodovodnog preduzeća Berane i Mirom Vešovićem direktorom Agencije za izgradnju Berane.

20.02.2017.

U Budvi održan prvi FIDIC trening za članove Operativne strukture

U Budvi održan prvi FIDIC  trening za članove Operativne strukture

U okviru ugovora “Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti finansija, sprovodjenja ugovora i FIDIC pravila ” u periodu od 15-16 februara, a u saradnji sa akreditovanom orgnizacijom, ECV Consultancy Ltd (ECV), organizovan je prvi seminar vezan za FIDIC obuku (Fédération International Des Ingénieurs – Conseils).

13.02.2017.

Obavještenje o dodjeli Ugovora

Ugovor o građenju broj 19/2-01-1899/2 sa ponuđačem Konzorcijum “LD Gradnja” DOO Nikšić, “13 januar” DOO Podgorica, “Foresta” DOO Podgorica, “Ening” DOO Nikšić, “Ekoplant” DOO Podgorica i “Sami inženjering” DOO Podgorica. Ugovor je zaključen 11.05.2015. godine, na iznos od 1.664.991,50 eura bez PDV-a, sa rokom izvođenja radova od 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao. Predmet ugovora je izgradnja 62 stambene jedinice za raseljena lica u opštini Nikšić.

10.02.2017.

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Direkcija javnih radova je sa predstavnicima Delegacije Evropske Unije gđ-om. Miljanom Babić, predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma gđ-om Tatjanom Vujošević, gđ-om. Svetlanom Vuksanović, g-dinom Predragom Vukovićem, Predstavnicima NVO sektora – Udruženja „Plegije“ iz Nikšića g-dinom Milenkom Vojičićem, predstavnikom Izvođača „Vukotić trejd“ doo Podgorica g-dinom Radomirom Vukotićem, predstavnikom Korisnika dekanom Ekonomskog fakulteta doc.dr. Nikolom Milovićem, kao i predstavnicima Direkcije javnih radova gđ-om Majom Đurović i gđ-om Aleksandrom Đurašković organizovala obilazak Ekonomskog fakulteta na kojem su završeni radovi na prilagođavanju licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom.

08.02.2017.

Projektovanje i rehabilitacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Opštini Bar

Projektovanje i rehabilitacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Opštini Bar

Postojeće nesanitarno odlagalište “Ćafe” je smješteno u neposrednoj blizini mora, duž magistralnog puta Bar-Ulcinj.