Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Vijesti

02.12.2016.

Reagovanje na tekst “ U izbornom periodu potrošio 4,5 miliona“ objavljen u dnevnom listu „Dan“, dana 1. decembra 2016. godine

Navodi iznijeti u navedenom tekstu ne daju objektivnu sliku realizacije Kapitalnog budžeta, već ukazuju na očiglednu namjeru da se javnosti na pogrešan način prezentuju ukupne aktivnosti koje su sprovodili Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direkcija javnih radova kao organ u sastavu. Dakle, sprovedene aktivnosti predstavljaju realizaciju odrednica Kapitalnog budžeta u okviru Zakona o budžetu za 2016.godinu, koji je Skupština Crne Gore donijela na 8. sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2015.godini, dana 25.12.2015. godine.

28.11.2016.

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

U toku su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke, u sklopu DUP-a „DOLOVI II“ u Pljevljima. Radovi se za sada izvode planiranom dinamikom.

25.11.2016.

Prilagođavanje objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Prilagođavanje objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Radovi na prolagođavanju objekta Osnovnog suda u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetim su završeni.

25.11.2016.

OBJAVA TENDERA ZA RADOVE

Ugovor o radovima “Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć...

24.11.2016.

Izgradnja restorana na Biogradskoj gori u završnoj fazi

Izgradnja restorana na Biogradskoj gori u završnoj fazi

U toku su završni radovi na izgradnji restorana koji se nalazi u okviru Nacionalnog parka ˝Biogradska gora˝.

24.11.2016.

SAOPŠTENJE

SAOPŠTENJE

Saopštenje: ZA PROJEKTE IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I ŽIVOTNE SREDINE 26 MILIONA EURA

23.11.2016.

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Radovi na prolagođavanju objekta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su završeni.

22.11.2016.

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Prilagođavanje objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Radovi na prilagođavanju objekta Ekonomskog fakulteta u Podgorici za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom odvijaju se ugovorenom dinamikom.

18.11.2016.

Radna posjeta opštini Cetinje

Radna posjeta opštini Cetinje

U četvrtak, 17.11.2016. godine , direktor Direkcije javnih radova bio je u radnoj posjeti opštini Cetinje gdje se sastao se sa gradonačelnikom Prijestonice Aleksandrom Bogdanovićem.

18.11.2016.

Rekonstrukcija Bajove ulice na Cetinju

Rekonstrukcija Bajove ulice na Cetinju

Radovi na rekonstrukciji Bajove ulice na Cetinju odvijaju se planiranom dinamikom.