Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

16.12.2016.

Objava ispravke Tenderske dokumentacije

Objava ispravke Tenderske dokumentacije Ugovor o radovima „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori.

16.12.2016.

Adaptacija policijskih objekata Kremza i Zoganja

Adaptacija policijskih objekata Kremza i Zoganja

Radovi na adaptaciji policijskih objekata u Zoganji , opština Ulcinj, i u Kremzi, gradska opština Tuzi, su u završnoj fazi.

15.12.2016.

Radovi na priključenju TS 35/10kV Jezerine na 35kV infrastrukturu – 35kV dalekovod „Mušovića Rijeka – Zekova glava“

Radovi na priključenju TS 35/10kV Jezerine na 35kV infrastrukturu – 35kV dalekovod „Mušovića Rijeka – Zekova glava“

Radovi na priključenju TS 35/10kV Jezerine na 35kV infrastrukturu – 35kV dalekovod „Mušovića Rijeka – Zekova glava“ po principu „ulaz – izlaz“ odvijaju se ugovorenom dinamikom.

14.12.2016.

Radna posjeta opštini Petnjica

Radna posjeta opštini Petnjica

13. decembra 2016. godine direktor Direkcije javnih radova Milan Martinović sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti opštini Petnjica.

12.12.2016.

OSNOVNA ŠKOLA GUKE - PLJEVLJA

OSNOVNA ŠKOLA GUKE - PLJEVLJA

U toku su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke, u sklopu DUP-a „DOLOVI II“ u Pljevljima. Svi radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

09.12.2016.

Radovi na adaptaciji objekta Skupštine Crne Gore u Podgorici

Radovi na adaptaciji objekta Skupštine Crne Gore u Podgorici

U toku su radovi na adaptaciji objekta Skupštine u Podgorici koji obuhvataju adaptaciju Plenarne sale, zamjenu krovne lanterne i fasadne bravarije – prozora, kao i sanaciju postojeće fasade.

06.12.2016.

Odluka o dodjeli Ugovora MNE 4 Berane radovi

Odluka o dodjeli Ugovora MNE 4 Berane radovi

06.12.2016.

Obavještenje o dodjeli Ugovora MNE 4 Berane usluga

Odluka o dodjeli Ugovora MNE 4 Berane usluga

02.12.2016.

Reagovanje na tekst “ U izbornom periodu potrošio 4,5 miliona“ objavljen u dnevnom listu „Dan“, dana 1. decembra 2016. godine

Navodi iznijeti u navedenom tekstu ne daju objektivnu sliku realizacije Kapitalnog budžeta, već ukazuju na očiglednu namjeru da se javnosti na pogrešan način prezentuju ukupne aktivnosti koje su sprovodili Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direkcija javnih radova kao organ u sastavu. Dakle, sprovedene aktivnosti predstavljaju realizaciju odrednica Kapitalnog budžeta u okviru Zakona o budžetu za 2016.godinu, koji je Skupština Crne Gore donijela na 8. sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2015.godini, dana 25.12.2015. godine.

28.11.2016.

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

Osnovna škola u naselju Guke u Pljevljima

U toku su radovi na izgradnji objekta Osnovne škole u naselju Guke, u sklopu DUP-a „DOLOVI II“ u Pljevljima. Radovi se za sada izvode planiranom dinamikom.