Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Vijesti

25.09.2012.

Informacija

Informacija Izgradnja objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici

20.09.2012.

Informacija

Informacija

Radovi na regulaciji korita rijeke Tare kroz Opštinu Kolašin i izgradnja obaloutvrde na potezu Bećova bara-most Babljak.

20.09.2012.

Informacija

Informacija

Radovi na regulaciji korita rijeke Tare, u dužini od 200 m nizvodno od starog mosta, radi zaštite nasipa jalovišta i u dužini od 100 m u naselju Ambarine, u Opštini Mojkovac

20.09.2012.

Informacija

Informacija

VRTIĆ – JPU ,,BAMBI’’ TIVAT

12.09.2012.

Informacija

Informacija

CENTAR ZA AZILANTE

12.09.2012.

Informacija

Informacija

Sanacija puta za Štitaricu i izgradnja mostova na Štitaričkoj rijeci u Opštini Mojkovac

12.09.2012.

Informacija

Informacija

Zatravnjivanje Jalovišta u Mojkovcu

12.09.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja mosta Nikoljac u Bijelom Polju

12.09.2012.

Informacija

Informacija

Izgradnja pomoćnog fudbalskog terena u Kolašinu

12.09.2012.

Informacija

Informacija

Regulacija korita rijeke Zlorečice u opštini Andrijevica