Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Poziv za pružanje konsultantskih usluga na projektu Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru

Poziv za pružanje konsultantskih usluga na projektu Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru
Datum objave: 25.04.2019 11:45 | Autor: Djr

Ispis Štampaj stranicu


Uključite se u realizaciju Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru.

Budite konsultant Uprave javnih radova.

Uprava javnih radova je 25.04.2019. godine, na sajtu objavila Javni poziv za pružanje konsultantskih usluga na projektu Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru.

Kroz navedeni program u predstojećem periodu predviđena je: kupovina stanova u Opštini Herceg Novi sa mogućnošću prošrenja projekta i na druge primorske opštine, Rekonstrukcija postojećih Vojnih objekata – Vojni kompleks Trebjesa za potrebe izgradnje doma za stara i odrasla invalidna lica u opštini Nikšić, gradnja individualnih kućica u vise opština u Crnoj Gori, gradnja 96 stambenih jedinica na Vrelima ribničkim u Glavnom gradu, uz mogućnost povećanja obima posla u slučaju odobravanja kandidovanih podprojekata.

Iz tog razloga, uputili smo javni poziv svim zainteresovanim licima koja posjeduju znanja i vještine upravljanja projektiima potrebne Upravi javnih radova, da se prijave za učešće u postupku odabira konsultanta za realizaciju  Regionalnog stambenog programa za Crnu Goru.

Prijavljivanje se vrši preko Uprave javnih radova, na adresi Novaka Miloševa 18, 81 000 Podgorica, neposrednom predajom na arhivi Uprave javnih radova.

Rok za prijavljivanje je 10.05.2019. godine do 12:00 časova.

Opis posla konsultanta:

-praćenje izrade projektne dokumentacije do dobijanja građvinske dozovole i kompletnog projekta do dobijanja upotrebne dozvole,

-vođenje podprojekata sa tehničkog aspekta,

-praćenje dinamike izgradnje objekta,

-obilazak gradilišta u okviru podprojekata,

-praćenje dinamike realizacije podprojekta, kontrolisanje situacije izvođaču radova i nadzoru radova,

-prikupljanje i vođenje sve relevantne dokumentaiciju za podprojekat,

-učestvuje u pripremi četvoromjesečnih izvještaja prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope.

Konsultant treba da uz prijavu dostavi kratku biografiju, dokaz da ima sledeću stručnu spremu i zvanje: Visoka stručna sprema iz oblasti tehničko-tehnolosških nauka.

Izvor finansiranja je obezbijeđen kroz Operativni grant za regionalni stambeni program.

Kvalifikovani kandidati će biti pozvani na informativni razgovor radi provjere radnih sposobnosti.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: (+382) 20 230-223; 20 230-227, fax: (+382)20 230-228, e-mail: ujr@ujr.gov.me 

Sa dva odabrana konsultanta će biti zaključen ugovor o pružanju konsultantskih na period od 12 mjeseci.