Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Objavljen javni poziv za rekonstrukciju tribine stadiona u Nikšiću, procijenjene vrijednosti 4,6 miliona eura

Objavljen javni poziv za rekonstrukciju tribine stadiona u Nikšiću, procijenjene vrijednosti 4,6 miliona eura
Datum objave: 25.04.2019 11:30 | Autor: Uprava javnih radova

Ispis Štampaj stranicu


UJR UJR

Uprava javnih radova objavila je danas tendersku dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” u Nikšiću, a rok za podnošenje ponuda je 4. jun.
  
Rekonstruisani objekat imaće prizemlje i tri sprata, a ukupna bruto površina, računajući i tribinu za gledaoce sa oko 3.200 sjedišta, iznosiće oko 6.200 metara kvadratnih. 

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 4,6 miliona eura. Od toga, Vlada Crne Gore će budžetom za 2020, 2021. i 2022. godinu opredijeliti sredstva u iznosu od 3,3 miliona eura, dok će ostatak sredstava obezbijediti Fudbalski savez Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, svaki ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište, da on, odnosno njegov zakonski zastupnik, nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, kao i da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Objavi tendera prethodio je ugovor o realizaciji projekta rekonstrukcije tribine u Nikšiću, koji su potpisali direktor Uprave javnih radova, Rešad Nuhodžić, predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejan Savićević.

Tom prilikom, direktor Nuhodžić izjavio je da se na osnovu urađenog Glavnog projekta već sada sa sigurnošću može reći da će Nikšić dobiti reprezentativan sportski objekat. 

On je, takođe, kazao da sportski projekti u kapitalnom budžetu Vlade Crne Gore zauzimaju značajno mjesto i kao jedan od primjera naveo izgradnju fudbalskog stadiona na Cetinju, u vrijednosti od oko devet miliona eura. 

Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju tribine stadiona u Nikšiću možete preuzeti OVDJE.

UPRAVA JAVNIH RADOVA