Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Zavšeni radovi na izgradnji šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu

Zavšeni radovi na izgradnji šetališta pored rijeke Tare u Mojkovcu
Datum objave: 12.02.2018 10:44 | Autor: Direkcija javnih radova

Ispis Štampaj stranicu


Završeni su svi radovi na izgradnji šetališne, biciklističke i trim staze na prostoru bivšeg Jalovišta pored rijeke Tare u dužini od 1.528 metara. Šetalište i biciklistička staza su urađeni od asfaltnog zastora ukupne širine 3.4metra, od čega je šetalište širine 2 metra, a biciklistička staza 1.4 metra i odvojene su horizontalnom signalizacijom. Trim staza je urađena od pijeska i pilotine i širine je 3 metra.

Između šetališne i biciklističke staze sa jedne strane i trim staze sa druge strane je zelena površina širine 1 metar na kojoj je smještena javna rasvjeta.

Pored ovih radova urađen je i dio radova na polaganju instalacija fekalne kanalizacije prema uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, kao i dio vodovoda, u skladu sa DUP-om.

Radovi na izgradnji su izvođeni fazno.  I fazu radova je izvodila firma »Temko« d.o.o. Nikšić, dok je stručni nadzor vršio »Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja« a.d. Podgorica.

Radove II faze je izvodila firma »Tehnoput« d.o.o. Podgorica, dok je stručni nadzor vršio »BMR Baošić« d.o.o. Bijelo Polje.

Ukupna vrijednost izvedenih radova I i II faze iznosi: 397.148,54€

 Direkcija javnih radova   Direkcija javnih radova

Direkcija javnih radova   Direkcija javnih radova