Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o

Saopštenje: Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor  na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o
Datum objave: 26.04.2016 15:35 | Autor: Direkcija javnih radova

Ispis Štampaj stranicu


Potpisan Ugovor za reviziju i nadzor na projektu " Projektovanje i izgradnja nove elektro-vučne podstanice – Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o


Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske Komisije, je 26. aprila tekuće godine potpisala ugovor za projekat “Revizija i nazor na projektu EVP Trebešica” sa firmom “Eminent” d.o.o. iz Podgorice.

Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj“, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine. 

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za Operativni program „Regionalni razvoj” 2012-2013 iznosi 26.159.626 €, od čega je učešće Evropske Unije 22.235.679 €, a države Crne Gore 3.923.947 €.

Ugovor je potpisan na 145.000 €, od čega su 85% , odnosno 123.250€ bespovratna sredstava finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove,a sredstva u iznosu 15%, odnosno 21.750€ su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta za čiju izradu je zadužen Izvodjač radova, kao i nadzor nad izvođenjem radova, u cilju obezbjeđenja njihovog kvalitetnog, ekonomičnog i blagovremenog završetka.