Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

>

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine

Saopštenje: Valorizacija Đalovića pećine
Datum objave: 25.04.2016 15:58 | Autor: Direkcija javnih radova

Ispis Štampaj stranicu Video Video


Djr Djr

 Ministarstvo održivog razvoja i turizma Izlaganje direktora Direkcije javnih radova Milana Martinovića nakon obilaska trase puta Bistrica-Mokri lug-manastir Podvrh u Bijelom Polju

U sklopu posjete Ministarstva održivog razvoja i turizma, direktor Direkcije javnih radova je sa saradnicima posjetio Bijelo Polje i obišao trasu puta Bistrica-Mokri lug-manastir Podvrh, čija će izgradnja predstavljati prvi korak u valorizaciji Đalovića pećine, kao jednog od najznačajnijih turističkih potencijala sjevera.
Procijenjena vrijednost izgradnje puta, koja će se realizovati sredstvima iz Kapitalnog budžeta Direkcije javnih radova je oko 3,8 miliona eura.

Idejno rješenje i Predhodna studija opravdanosti za izgradnju infrastrukture do ulaza u pećinu obuhvata:
-Izgradnju parkinga za putnička vozila i autobuse u Bistrici (3.000 m2),
-Izgradnju parkinga za autobuse kod Manastira Podvrh (1.200 m2),
-Rekonstrukciju puta Bistrica –Manastir Podvrh (2 varijante),
-Izgradnju žičare od Manastira do Đalovića pećine (2 varijante) i alternativno rješenje sa izgradnjom puta,
-Izgradnju objekata kod Manastira Podvrh (biletarnica, ugostiteljski sadržaji,toaleti, prodavnica ,..)
-Izgradnju objekata kod ulaza u Đalovića pećinu (biletarnica, ugostiteljski sadržaji, toaleti, prodavnica ,..)
- Troskove izgradnje elektroenergetske infrastrukture za snabdijavanje žičare i objekata kod Manastira i kod ulaza pećine,
-Troskove izgradnje hidro tehničkih instalacija za potrebe Manastira i Đalovića pećine,.
-Troskove izgradnje pješačke staze od Manastira do pećine.

Na osnovu Predhodne studije i Idejnog rješenja ugovorena je izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju putnog pravca Bistrica-Manastir Podvrh u dužini od 5,6 km, sa rokom završetka do jula 2016.godine.

Takođe, u toku je izrada Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnim rješenjem uređenja dijela pećine, sa rokom završetka do oktobra 2016.godine.