Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Zakonska regulativa

 

Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
Zakon o građevinskim proizvodima
Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata
Zakon o opštem upravnom postupku

 

Uredbe 

Uredbu o izmjeni uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore („Službeni list RCG“, broj 59/14)
Uredbu o izmjeni uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore („Službeni list RCG“, broj 29/14)
Uredbu o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore („Službeni list RCG“, broj 32/13)

 

Pravilnici 

Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja registra tehničke dokumentacije i izvještaja o reviziji
Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o uslovima i načinu ovjeravanja i poništavanja ovjere licence stranog lica
Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova iz oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata
Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekata
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda
Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta
Pravilnik o načinu vodenja i sadržini gradevinskog dnevnika, gradevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o načinu i izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda