Мања слова Већа слова РССПитајте Дирекцију

ИПА

19.05.2015.

Најава тендера за услуге/Анноунцемент фор тендер фор сервице

Уговор о услугама за ревизију главног пројекта и надзор над извођењем радова за пројекат „Санација несанитарног одлагалишта Ћафе у општини Бар у оквиру Оперативног програма "Регионални развој" 2012-2013 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у Црној Гори...

06.05.2015.

Најава тендера за радове/Анноунцемент фор тендер фор wоркс

Уговор о услугама за ревизију главног пројекта и надзор над извођењем радова за пројекат “Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Беране“у оквиру Оперативног програма "Регионални развој" 2012-2013 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у Црној Гори...

05.05.2015.

Најава тендера за радове/Анноунцемент фор тендер фор wоркс

Уговор о радовима „Санација несанитарног одлагалишта Ћафе у општини Бар у оквиру Оперативног програма "Регионални развој" 2012-2013 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у Црној Гори...

19.03.2015.

Најава тендера за радове/Анноунцемент фор тендер фор wоркс

Уговор о радовима “ Изградња канализационе мрезе и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у општини Беране ” у оквиру Оперативног програма "Регионални развој" 2012-2013 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у Црној Гори...

10.03.2015.

Најава тендера за радове/Анноунцемент фор тендер фор wоркс

Уговор о радовима “Пројектовање и изградња нове електро-вучне подстанице - Требешица” у оквиру Оперативног програма "Регионални развој" 2012-2013 из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у Црној Гори.