Мања слова Већа слова РССПитајте Дирекцију

Поштовани пријатељи,

Добро дошли на wеб портал Дирекције јавних радова. Дозволите ми да вам укратко представим ову значајну државну институцију.

Дирекција јавних радова основана је Одлуком Владе Црне Горе на сједници одржаној 23. јула 1992. године. Истом одлуком утврђен је дјелокруг њеног рада и регулисана друга питања значајна за њено дјеловање.

Од самог настанка до данас, а у складу са сазријевањем идеје обнове државности и са коначним утемељењем Црне Горе као независне државе, мијењао се и спектар послова који су у надлежности Дирекције јавних радова. Данас Дирекција врши стручне послове у вези изградње, реконструкције, санације и адаптације објеката примарне техничке инфраструктуре, државних органа, здравства, образовања, културе и спорта, затим комплекса и објеката на атрактивним туристичким локацијама, као и других објеката који су од јавног интереса и чију изградњу финансира држава.

Наведени послови односе се на: претходне и припремне радове, студије, истражне радове и инвестиционе програме, стручну оцјену документације за доношење инвестиционих одлука, прибављање рјешења о локацији и урбанистичко-техничких услова, израду и техничку контролу техничке документације, прибављање сагласности и одобрења за грађење. Уз то, у надлежности Дирекције јавних радова је и оглашавање и спровођење јавних поступка уступања радова укључујући закључење уговора, контрола квалитета изведених радова, уграђених материјала и опреме, пријем радова и прибављање одобрења за употребу објекта, евиденција, плаћање и контрола утрошка финансијских средстава и други послови који су јој одређени у надлежност.

Од оснивања до данас Дирекција јавних радова је учествовала у изградњи, реконструкцији и адаптацији:

• стамбених објеката укупне површине око 61.000м²,
• спортских објеката укупне површине око 46.500м²,
• објеката образовања укупне површине око 109.000м²,
• здравства укупне површине око 45.500м²,
• културе укупне површине око 22.000м²,
• простора за рад државних органа укупне површине око 60.000м²,
• објеката социјалног старања укупне површине око 7.000м².

У оквиру пројекта очувања животне средине реализовани су пројекти:

• изградње постројења за пречишћавање отпадних вода,
• изградња рециклажног дворишта и претоварне станице на Жабљаку,
• санација 19ха Јаловишта рудника олова и цинка у Мојковцу.

Можемо се похвалити и са реализацијом 29 км магистралних путева, пробијених преко 4.100 м тунела, изграђених 6 друмских мостова и два пјешачка моста, преко 40км водоводне и канализационе мреже, 9 граничних прелаза, као и другим инфраструктурним објектима чију је изградњу финансирала држава.

Реализовали смо и пројекат Хитне помоћи и санације посљедица поплава из 2010. године.

Дирекција јавних радова је акредитована као Имплементационо тијело за спровођење пројеката из области животне средине и транспорта, обухваћених Оперативним програмом ИПА ИИИ „Регионални развој”.

У току је имплементација Заједничког регионалног програма о трајним рјешењима за избјеглице и расељена лица (РХП).

Дирекција јавних радова је препозната као јединица за имплементацију пројекта изградње и реконструкције више вртића који се финансирају кроз кредитни аранжман са Банком за развој Савјета Европе (ЦЕБ).

Дирекција јавних радова дакле представља значајну државну институцију која је спремна и способна да одговори квалитетном и брзом имплементацијом свих инфраструктурних захтјева од јавног интереса и на тај начин кроз квалитетне и препознатљиве инфраструктурне пројекте конкретно прикаже тежњу државе на стварању што квалитетнијих услова живота свих њених грађана.

Уосталом остављамо вас да се и сами кроз податке, које можете наћи на овом сајту или добити непосредно у контакту са нама, увјерите у посвећеност запослених у остварењу наведених циљева.

Добро дошли.