Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Upravu

Unutrašnje organizacione jedinice Uprave su:

Sektor za planiranje i tehničku pripremu

- Odsjek za planiranje
- Odsjek za tehničku pripremu

Sektor za ugovaranje i kontrolu kvaliteta dokumenata

- Odsjek za ugovaranje
- Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumenata

Sektor za realizaciju i monitoring

- Odsjek za visokogradnju
- Odsjek za niskogradnju i komunalnu infrastrukturu

Sektor za finansijsko-računovodstvene poslove

- Odsjek za finansijsku operativu
- Odsjek za računovodstvene poslove

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse

- Odsjek za pravne poslove
- Odsjek za ljudske resurse

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Služba za opšte poslove