Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Uprava javnih radova

Adresa: Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230-223; 20 230-227,
Fax: (+382)20 230-228,
E-mail: ujr@ujr.gov.me

Direktor

Dr Rešad Nuhodžić, dipl. ing. saobr.
E-mail: resad.nuhodzic@ujr.gov.me

Sektor za praćenje i kontrolu kvaliteta investicionih projekata

Pomoćnik direktora
Miomir Peruničić dipl.ing.građ.
E-mail: miomir.perunicic@ujr.gov.me

Odsjek visokogradnje
Đorđina Lovrić dipl.ing.građ.
E-mail: djordjina.lovric@ujr.gov.me

Odsjek za primarnu i komunalnu infrastrukturu
Željko Marojević dipl.ing.građ.
E-mail: zeljko.marojevic@ujr.gov.me

Sektor za ugovaranje i finansiranje investicionih projekata

Pomoćnica direktora
Milica Bakić
E-mail: milica.bakic@ujr.gov.me

Odsjek za finansije i računovodstvo
Slobodan Vuković dipl.ecc.
E-mail: slobodan.vukovic@ujr.gov.me

Sektor za pripremu investicionih projekata

Pomoćnica direktora
Maja Đurović
E-mail: maja.djurovic@ujr.gov.me

Odsjek za pripremne poslove
Obrad Mihailović dipl.ing.građ.
E-mail: obrad.mihailovic@ujr.gov.me

Odsjek za osiguranje kvaliteta dokumenata
Svetlana Rakočević dipl.prav.
E-mail: svetlana.rakocevic@ujr.gov.me

Odnosi s javnošću

Goran Škatarić
Tel: 067-257-840
E-mail: goran.skataric@ujr.gov.me