Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Direkcija javnih radova

Adresa: Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230-223; 20 230-227,
Fax: (+382)20 230-228,
E-mail: djr@djr.gov.me

Direktor

Almer Kalač dipl.ing.arh.
E-mail: almer.kalac@djr.gov.me

 

Sektor za praćenje i kontrolu kvaliteta investicionih projekata

Pomoćnik direktora
Miomir Peruničić dipl.ing.građ.
E-mail: miomir.perunicic@djr.gov.me

Odsjek visokogradnje
Đorđina Lovrić dipl.ing.građ.
E-mail: djordjina.lovric@djr.gov.me

Odsjek za primarnu i komunalnu infrastrukturu
Željko Marojević dipl.ing.građ.
E-mail: zeljko.marojevic@djr.gov.me

 

Sektor za ugovaranje i finansiranje investicionih projekata

Pomoćnica direktora
Milica Bakić
E-mail: milica.bakic@djr.gov.me

Odsjek za finansije i računovodstvo
Slobodan Vuković dipl.ecc.
E-mail: slobodan.vukovic@djr.gov.me

Odsjek za međunarodnu saradnju i IPA fondove
Marija Iličković dipl.ecc.
E-mail: marija.ilickovic@djr.gov.me

 

Sektor za pripremu investicionih projekata

Pomoćnica direktora
Maja Đurović
E-mail: maja.djurovic@djr.gov.me

Odsjek za pripremne poslove
Obrad Mihailović dipl.ing.građ.
E-mail: obrad.mihailovic@djr.gov.me

Odsjek za osiguranje kvaliteta dokumenata
Svetlana Rakočević dipl.prav.
E-mail: svetlana.rakocevic@djr.gov.me