Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Uprava javnih radova

Adresa: Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230-223; 20 230-227,
Fax: (+382)20 230-228,
E-mail: ujr@ujr.gov.me

DIREKTOR

Dr Rešad Nuhodžić, dipl. ing. saobr.
E-mail: resad.nuhodzic@ujr.gov.me

SEKTOR ZA PLANIRANJE I TEHNIČKU PRIPREMU 

Pomoćnica direktora
Maja Đurović        
E-mail: maja.djurovic@ujr.gov.me

Odsjek za planiranje
Načelnik
Obrad Mihailović 

Odsjek za tehničku pripremu
Načelnica
Bojana Mitrić

SEKTOR ZA UGOVARANJE I KONTROLU KVALITETA

Pomoćnica direktora
Milica Bakić
E-mail: milica.bakic@ujr.gov.me

Odsjek za ugovaranje

Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumenata

SEKTOR ZA REALIZACIJU I MONITORING

Pomoćnik direktora
Miomir Peruničić, dipl. ing. građ.
E-mail: miomir.perunicic@ujr.gov.me

Odsjek za visokogradnju
Načelnica
Đorđina Lovrić
E-mail: djordjina.lovric@ujr.gov.me

Odsjek za niskogradnju i komunalnu infrastrukturu
Načelnik
Željko Marojević
E-mail: zeljko.marojevic@ujr.gov.me

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Odsjek za finansijsku operativu
Načelnik
Slobodan Vuković
E-mail: slobodan.vukovic@ujr.gov.me

Odsjek za računovodstvene poslove
Načelnica
Marina Šaranović
E-mail: marina.saranovic@ujr.gov.me

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za ljudske resurse

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE 

Načelnica
Svetlana Rakočević
E-mail: svetlana.rakocevic@ujr.gov.me

ODNOSI S JAVNOŠĆU 

Goran Škatarić
Tel: 067-257-840
E-mail: goran.skataric@ujr.gov.me