Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Poštovani prijatelji,

Dobro došli na web portal Direkcije javnih radova. Dozvolite mi da vam ukratko predstavim ovu značajnu državnu instituciju.

Direkcija javnih radova osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici održanoj 23. jula 1992. godine. Istom odlukom utvrđen je djelokrug njenog rada i regulisana druga pitanja značajna za njeno djelovanje.

Od samog nastanka do danas, a u skladu sa sazrijevanjem ideje obnove državnosti i sa konačnim utemeljenjem Crne Gore kao nezavisne države, mijenjao se i spektar poslova koji su u nadležnosti Direkcije javnih radova. Danas Direkcija vrši stručne poslove u vezi izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata primarne tehničke infrastrukture, državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, zatim kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama, kao i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država.

Navedeni poslovi odnose se na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, stručnu ocjenu dokumentacije za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkih uslova, izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje. Uz to, u nadležnosti Direkcije javnih radova je i oglašavanje i sprovođenje javnih postupka ustupanja radova uključujući zaključenje ugovora, kontrola kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, prijem radova i pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta, evidencija, plaćanje i kontrola utroška finansijskih sredstava i drugi poslovi koji su joj određeni u nadležnost.

Od osnivanja do danas Direkcija javnih radova je učestvovala u izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji:

• stambenih objekata ukupne površine oko 61.000m²,
• sportskih objekata ukupne površine oko 46.500m²,
• objekata obrazovanja ukupne površine oko 109.000m²,
• zdravstva ukupne površine oko 45.500m²,
• kulture ukupne površine oko 22.000m²,
• prostora za rad državnih organa ukupne površine oko 60.000m²,
• objekata socijalnog staranja ukupne površine oko 7.000m².

U okviru projekta očuvanja životne sredine realizovani su projekti:

• izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,
• izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku,
• sanacija 19ha Jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

Možemo se pohvaliti i sa realizacijom 29 km magistralnih puteva, probijenih preko 4.100 m tunela, izgrađenih 6 drumskih mostova i dva pješačka mosta, preko 40km vodovodne i kanalizacione mreže, 9 graničnih prelaza, kao i drugim infrastrukturnim objektima čiju je izgradnju finansirala država.

Realizovali smo i projekat Hitne pomoći i sanacije posljedica poplava iz 2010. godine.

Direkcija javnih radova je akreditovana kao Implementaciono tijelo za sprovođenje projekata iz oblasti životne sredine i transporta, obuhvaćenih Operativnim programom IPA III „Regionalni razvoj”.

U toku je implementacija Zajedničkog regionalnog programa o trajnim rješenjima za izbjeglice i raseljena lica (RHP).

Direkcija javnih radova je prepoznata kao jedinica za implementaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije više vrtića koji se finansiraju kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Direkcija javnih radova dakle predstavlja značajnu državnu instituciju koja je spremna i sposobna da odgovori kvalitetnom i brzom implementacijom svih infrastrukturnih zahtjeva od javnog interesa i na taj način kroz kvalitetne i prepoznatljive infrastrukturne projekte konkretno prikaže težnju države na stvaranju što kvalitetnijih uslova života svih njenih građana.

Uostalom ostavljamo vas da se i sami kroz podatke, koje možete naći na ovom sajtu ili dobiti neposredno u kontaktu sa nama, uvjerite u posvećenost zaposlenih u ostvarenju navedenih ciljeva.

Dobro došli.