Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Info/vodiči

29.08.2016.

Popis automobila koje koristi Direkcija javnih radova i izdati putni nalozi službenim vozilima

Popis automobila koje koristi Direkcija javnih radova i izdati putni nalozi službenim vozilima

29.08.2016.

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 22.08.2016.-28.08.2016.godine

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 22.08.2016.-28.08.2016.godine

22.08.2016.

Popis automobila koje koristi Direkcija javnih radova i izdati putni nalozi službenim vozilima

Popis automobila koje koristi Direkcija javnih radova i izdati putni nalozi službenim vozilima

22.08.2016.

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 15.08.2016.-21.08.2016.godine

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 15.08.2016.-21.08.2016.godine

19.08.2016.

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 11.07.2016.-14.08.2016.godine

Analitička kartica Direkcije javnih radova (tekući i kapitalni budžet) za period od 11.07.2016.-14.08.2016.godine

05.08.2016.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 6

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 6

21.07.2016.

Obaveze organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje

Presjednik Crne Gore je 11. Jula objavio Odluku o raspisivanju Parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u skladu sa kojom će izbori biti održani 16.oktobra 2016. Godine, a Izborna kampanja će obuhvatiti period od 12. Jula do 16. Oktobra 2016. Godine. Povodom toga Agencija za sprečavanje korupcije ukazala je na obaveze organa vlasti I budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje pri čemu je članom 28 , između ostalog, propisano da sve budžetske jedinice , na državnom I lokalnom nivou, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora , kao I mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu I dostavljaju ih Skupštini.

16.06.2016.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 5

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 5

08.04.2016.

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 1

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016. godinu - 1