Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

12.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 11.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.06.2007.godine.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji I faze Vatrogasnog
doma u Mojkovcu (partija I) i na izgradnji I faze Vatrogasnog doma na
Žabljaku (partija II),Download

12.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE, oglašava :

P O Z I V
br.05-50/07

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja i opremanje osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.

Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na opremanju objekta, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

12.07.2007.

A M A N D M A N 1

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama izdaje se sledeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-48/07, od 06.07.2007. god
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za radove na modernizaciji lokalnog puta za Bijelu u Opštini Šavnik.Download

11.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br. 05-39/07
za otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke

Izrada Glavnog projekta poslovnih objekata Ministarstva odbrane i Ministarstva inostranih poslova Republike Crne Gore.

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4.alinea prva, Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

10.07.2007.

Poziv

P O Z I V
br.05-46/07

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja je izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Baru.
Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi ( elektro instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije) i radovi na uređenju terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

09.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 29.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 30.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji OŠ "Milun Ivanović" -Biševo u
Opštini Rožaje .Download

09.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-49/07

na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je uređenje platoa ispred manastira Sv.Petra Cetinjskog i Biljarde na Cetinju.
Radovi koji su predmet nadmetanja odnose se na popločavanje platoa, postavljanje parkovskog mobilijara i izradu odgovarajuće infrastrukture, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.04-48/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnog puta za Bijelu u Opštini Šavnik, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-45/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - izradi prilazne saobraćajnice Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici
i
- Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

05.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-44/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - dogradnji i adaptaciji prostorija objekta Osnovnog suda u Opštini Plav
i
- Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Opštini Kolašin, sanaciji krova i uredjenju terena ispred Osnovnog suda u Kolašinu.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download