Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

09.07.2007.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Javni poziv je objavljen na internet stranici Uprave za javne nabavke
dana 29.05.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 30.05.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji OŠ "Milun Ivanović" -Biševo u
Opštini Rožaje .Download

09.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-49/07

na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je uređenje platoa ispred manastira Sv.Petra Cetinjskog i Biljarde na Cetinju.
Radovi koji su predmet nadmetanja odnose se na popločavanje platoa, postavljanje parkovskog mobilijara i izradu odgovarajuće infrastrukture, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.04-48/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na modernizaciji lokalnog puta za Bijelu u Opštini Šavnik, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-45/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - izradi prilazne saobraćajnice Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici
i
- Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

05.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-44/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

- Partiji I - dogradnji i adaptaciji prostorija objekta Osnovnog suda u Opštini Plav
i
- Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Opštini Kolašin, sanaciji krova i uredjenju terena ispred Osnovnog suda u Kolašinu.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

05.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.04-41/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji gornjeg stroja za ulicu Ratnih vojnih invalida u Opštini Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 70.000,00 .Download

04.07.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 11.06.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 12.06.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambenog objekta u Kolašinu, po sistemu "ključ u ruke".Download

03.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 05-43/07
za otvoreni postupak javne nabavke

2.Predmet javne nabavke

Izrada Glavnog projekta izgradnje aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).

Osnovni uslov za učestvovanje na predmetnom javnom nadmetanju je da ponuđač, na osnovu Projektnog zadatka, dostavi idejno-programsko rješenje objekta, čije će se funkionalne i estetske karakteristike vrednovati.

Svi učesnici koji ne budu ispunili ovaj uslov, a koji je preciziran i tenderskom dokumentacijom, biće odbijeni.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4.alinea prva, Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3Download

02.07.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtjeva Kliničkog centra Crne Gore, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-42/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na adaptaciji odjeljenja hematologije KBC-a u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

29.06.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN 1

na javni poziv br. 05-8/07 od 08.06.2007.godine za otvoreni postupak javne nabavke, za izbor najpovoljnije ponude za preostale radove na izgradnji Rektorata u Podgorici.Download