Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

27.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-60/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 2.550.000,00 .Download

24.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-59/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

24.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 02.08.2007. godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 03.08.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora nad gradjenjem objekta drumskog mosta RAKONJEu Opštini Bijelo Polje.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 28.500,00 .Download

24.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 10.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 11.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izgradnja stambemo-poslovnog objekta u Baru.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 4.200.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke Download

23.08.2007.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU
JAVNOG NADMETANJA

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Komisije za kontrolu postupka www.nabavka.vlada.cg.yu
dana 19.07.2007.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 20.07.2007.godine.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bili su radovi po:

- Partiji I - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima

- Partiji II - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom PoljuDownload

23.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) , zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V. br. 197-1/2007 od 05.07.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-58/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na adaptaciji objekta i uredjenju terena Osnovnog suda u Nikšiću.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

22.08.2007.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-56/07 od 10.08.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na:

- Partija I - izradi prilazne saobraćajnice Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici i

- Partija II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Podgorici.Download

15.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 05.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 06.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izradi gornjeg stroja za ulicu Ratnih vojnih invalida u Opštini Pljevlja.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 70.000,00 .Download

14.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, dana 26.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 27.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću na potezu dužine 180 m´ sa propustom preko rijeke Mrkošnice.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 360.000,00 .Download

10.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) , zahtjeva Vrhovnog suda Crne Gore br. Su.V br. 197/07 od 21.06.2007.godine i zahtjeva br. Su.V br. 62/2007 od01.08.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-56/07
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I - izradi prilazne saobraćajnice Vrhovnog i Višeg suda u Podgorici
i
-Partiji II- adaptaciji prostorija Osnovnog suda u Podgorici.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download