Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:P O Z I V
br.05-54/07
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke :

Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade bivšeg školskog centra "T.Bijelić" u Nikšiću, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

03.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) i zahtijeva Ministarstva turizma i zaštite životne sredine br. 01-264/11 od 29.08.2007.godine, DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 05-61/07
za otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II:

- Partiji I - Izrada Glavnog projekta izvedenog stanja ulične mreže fekalne i atmosferske kanalizacije, Glavnog projekta priključka na fekalnu kanalizaciju i projekta sanacije bujičnih tokova u MZ Rijeka Crnojevića, SO Cetinje.

- Partiji II - Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja Rijeke Crnojevića i okolnih mjesta .

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06).Download

03.09.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-57/07

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to:

- Partiji I - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima

- Partiji II - adaptacija i opremanje prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom Polju

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

30.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki,dana 09.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda", dana 10.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je ustupanje radova na uređenju platoa ispred manastira Sv.Petra Cetinjskog i Biljarde na Cetinju.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 560.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke Download

29.08.2007.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Komisije za kontrolu postupka www.nabavka.vlada.cg.yu
dana 12.07.2007. godine.

2.Novinama Pobjedi , dana 13.07.2007. godine i "Vilaggazdasag"-Budapest.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je ustupanje radova na izgradnju i opremanju osnovne škole (naselje Drač) u Podgorici.Download

27.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-60/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekta Instituta za javno zdravlje u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 2.550.000,00 .Download

24.08.2007.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:


P O Z I V
br.05-59/07
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji administrativno poslovnog objekta u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom i tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

24.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 02.08.2007. godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 03.08.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je vršenje usluga stručnog nadzora nad gradjenjem objekta drumskog mosta RAKONJEu Opštini Bijelo Polje.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 28.500,00 .Download

24.08.2007.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Komisije za kontrolu postupka dana 10.07.2007.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 11.07.2007.godine.

III. Predmet javne nabavke je izgradnja stambemo-poslovnog objekta u Baru.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 4.200.000,00 .

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke Download

23.08.2007.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU
JAVNOG NADMETANJA

II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Komisije za kontrolu postupka www.nabavka.vlada.cg.yu
dana 19.07.2007.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 20.07.2007.godine.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bili su radovi po:

- Partiji I - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Pljevljima

- Partiji II - adaptaciji i opremanju prostorija kabineta za transfuziju krvi u Bijelom PoljuDownload