Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

24.01.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-68/07 od 28.12.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji klinike za onkologiju i radioterapiju.Download

24.01.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-68/07 od 28.12.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji klinike za onkologiju i radioterapiju.Download

22.01.2008.

Poziv

Radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Kupinovo-Podvraće-Vinići, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

22.01.2008.

Amandman

Za izbor najpovoljnije ponude za izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji klinike za onkologiju i radioterapijuDownload

21.01.2008.

Poziv

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije otvorenog plivališta u Herceg NovomDownload

18.01.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-2 /08

na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je izgradnja zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici . Radovi koji su predmet nadmetanja su građevinski, građevinsko zanatski, instalaterski radovi (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije) i radovi na uređenju terena, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

18.01.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji i opremanju Osnovne škole na
Draču u opštini Podgorici.Download

18.01.2008.

Plan javnih nabavki

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46/06) Direkcija javnih radova, donosi :


PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2008.godinuDownload

16.01.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 16.11.2007.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 17.11.2007.godine.

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

1.Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u PodgoriciDownload

28.12.2007.

poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-68/07
na otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i gradjenje
klinike za onkologiju i radioterapiju


2. Predmet javne nabavke

Predmet nadmetanja je izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji klinike za onkologiju i radioterapiju, po sistemu "ključ u ruke", a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download