Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

12.02.2008.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.01-1/08 , tenderskom dokumentacijom i Amandmanom 1 dana 08.02.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivosti.Download

06.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-2/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

06.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-2/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.

06.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-8/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

04.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivosti.Download

01.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-9/08
na otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje radova
na izradi javne rasvjete

Predmet javne nabavke

Radovi na izradi električnih instalacija javne rasvjete, dio saobraćajnice Ulcinj-Bar od JKP-a do Ulcinjskih Kruta II faza: od GP "Primorje" betonjerka do raskrnice puta za Valdanos, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

01.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-68/07 od 28.12.2007.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji klinike za onkologiju i radioterapiju.Download

01.02.2008.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-2/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-2/08 i tenderskom dokumentacijom dana 30.01.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

30.01.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-7/08
za
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke je izrada, marketing i prodaja novih materijala za hiking & biking tržište, usluge koje su predmet javne nabavke, ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

25.01.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-1/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studija izvodljivosti


Predmet javne nabavke je izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Nikšić,
2. partiji II u Opštini Bijelo Polje,
3. partiji III u Opštini Berane,
4. partiji IV u Opštini Pljevlja,
5. partiji V u Opštini Kotor i
6. partiji VI u Opštini Bar Download