Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

22.02.2008.

Amandman

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-8/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-8/08 i tenderskom dokumentacijom dana 20.02.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju.Download

19.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-6/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.

Izvođač dužan izvršiti predmet javne nabavke po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom, po sistemu ključ u ruke.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

15.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivostiI. U pozivu za javno nadmetanje, tenderskoj dokumentaciji i Projektnom zadatku brišu se :

 Partija I - izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija u Opštini Nikšić
i
 Partija III- izrada Studija izvodljivosti za izgradnju i rad regionalnih sanitarnih deponija u Opštini Berane.Download

14.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-11/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice "13jul" u Nikšiću na potezu km 0+900.00 km 1+150.00, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

13.02.2008.

Poziv


Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-10/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na izgradnji rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .
Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.02.2008.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.01-1/08 , tenderskom dokumentacijom i Amandmanom 1 dana 08.02.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivosti.Download

06.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-2/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

06.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-2/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.

06.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-8/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja scenske rasvjete i ozvučenja u sali Doma kulture u Ulcinju. Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.Download

04.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-1/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Studija izvodljivosti.Download