Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-6/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavku potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-12/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

29.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-13/08, od 22.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju opreme za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, i to od partije I do partije IV:
Partija I- nabavku i ugradnju opreme za umrežavanje,
Partija II- nabavku PC računara i opreme,
Partija III- nabavku i ugradnju opreme za IP telefoniju,
Partija IV- nabavku i ugradnju opreme za konferencijsko - prevodilački sistemDownload

28.02.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-6/08, od 19.02.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavku potrošnog materijala, reagensa, kitova i namještaja, sa pratećim radovima neophodnim za stavljanje u funkciju Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

28.02.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji zgrade Vlade Crne Gore sa dvoetažnom podrumskom garažom u Podgorici.Download

27.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.05-15/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na adaptaciji prostorija Košarkaškog saveza Crne Gore i Rukomentnog saveza Crne Gore u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.02.2008.

Izvjestaj o dodijeljenim javnim nabavkama

OBRAZAC A i B

ZA PODNOŠENJE PODATAKA
O DODIJELJENIM JAVNIM NABAVKAMA

25.02.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog-Ždrebaonik, dionica Kupinovo-Podvraće -Vinići.Download

22.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06)DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-12/08

na otvoreni postupak za nabavku i ugradnju namještaja
za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu

Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu, koje je dobavljač dužan nabaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

22.02.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-13/08

na otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu


Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja opreme za Centar za
kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV:

Partija I- nabavka i ugradnja opreme za umrežavanje,
Partija II- nabavka PC računara i opreme,
Partija III- nabavka i ugradnja opreme za IP telefoniju,
Partija IV- nabavka i ugradnja opreme za konferencijsko-prevodilački sistem

Nabavku i ugradnju opreme, koja je predmet javne nabavke, ponuđač je dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.