Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

21.10.2015.

Javni poziv - Kamp Konik, usluge

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA ZA IZGRADNJU STAMBENHI JEDINICA ZA 120 NAJRANJIVIJIH PORODICA KAMP KONIK 1/IZGRADNJOM STAMBENIH JEDINICA U PODGORICI, BROJ: MNE 2 KONIK USLUGE.

13.10.2015.

Javni poziv - Kamp Konik, radovi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U NACIONALNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA ZA IZGRADNJU STAMBENIH JEDINICA ZA 120 NAJRANJIVIJIH PORODICA KAMP KONIK 1/ IZGRADNJU STAMBENIH JEDINICA U PODGORICI

02.10.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

18.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju / Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

14.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

07.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

04.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

02.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

01.09.2015.

Najava tendera za usluge

Projekat “Izgradnja stambenih jedinica za 120 najaranjivijih porodica iz Kampa Konik I/izgradnju stambenih jedinica u Podgorici” (u daljem tekstu: projekat) je podprojekat Regionalno stambenog projekta (RSP) koji se implementira kako bi se postigli ciljevi i smjernice definisane od strane RSP

20.08.2015.

Najava tendera za radove

Projekat “Izgradnja stambenih jedinica za 120 najaranjivijih porodica iz Kampa Konik I/izgradnju stambenih jedinica u Podgorici je podprojekat Regionalno stambenog projekta (RSP) koji se implementira kako bi se postigli ciljevi i smjernice definisane od strane RSP.