Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

08.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-32/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ul. "Živka Žižića" u Bijelom Polju.Download

08.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-36/08, od 24.04.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke

za radove na po:
- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak i
- Partiji V- modernizaciji lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini Danilovgrad

07.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-31/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na na izgradnji I faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.Download

06.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :A M A N D M A N 6
na javni poziv br.05-17/08 za
otvoreni postupak javne nabavkeza izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar.

Zahtjevom jednog od ponudjača, koji je otkupio tendersku dokumentaciju ovim Amandmanom V mijenja se u Amandmanu I na Poziv za javno nadmetanje i Tendersku dokumentaciju: Download

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-36/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije V.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak
- Partija V- modernizacija lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini Danilovgrad

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-38/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Berane
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3,5 km, u Opštini Andrijevica
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plav i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-33 /08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova po :

-Partiji I -radovi na izgradnji mini zaobilaznici u Plavu
i
-Partiji II- radovi na izgradnji gradske saobraćanice u GusinjuDownload

24.04.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05- 28 /08
za otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta i rekonstrukciju postojećeg objkekta za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu (ReSPA)- Sekretarijat (partija I ) i izradu Glavnog projekta i izgradnju novog objekta sa smještajnim kapacitetima za potrebe Regionalne škole za Državnu upravu
(ReSPA), sa uređenjem terena u Danilovgradu (partijaII).Download

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-36/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije V.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak
- Partija V- modernizacija lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini DanilovgradDownload

24.04.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-37/08
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije III.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac i
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini B.Polje

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download