Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 17.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 18.04.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji I faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.Download

23.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-42/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove radove na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.

Ovim Amandmanom I mijenja se u Pozivu za javno nadmetanje i Tenderskoj dokumentaciji: Download

23.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-40/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - radove na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru
i
-Partiji II- radove na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.Download

20.05.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 10.04.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 11.04.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Sportske sale u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 120.000 .Download

20.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-48/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta


Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

20.05.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06), DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
brDownload

20.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 04-37/08, od 24.04.2008.godine, za radove po:


- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Kolašin
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Mojkovac
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 5 km, u Opštini Bijelo PoljeDownload

19.05.2008.

Odluka

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 16.04.2008.godine.

Dnevne novine Pobjeda, dana 17.04.2008.godine.

Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama.Download

19.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :

A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 04-36/08, od 24.04.2008.godine, za radove po:


- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2,5 km, u Opštini Nikšić,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 16 km, u Opštin Žabljak i
- Partiji V- modernizaciji lokalnih puteva,u dužini od 3 km, u Opštini Danilovgrad


Na pitanja jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju uz ovaj Amndman IV Naručilac daje odgovor:Download

19.05.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


AMANDMAN 9
na javni poziv broj 05-17 /08
za otvoreni postupak javne nabavke
za ustupanje radova na izgradnji i opremanju osnovne škole u Opštini Bar

Na pitanja jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju uz ovaj Amndman 9 Naručilac daje odgovor:Download