Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

13.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-58/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija


2. Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja izgradnje regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Bijelo Polje,
2. partiji II u Opštini Pljevlja,
3. partiji III u Opštini Kotor i
4. partiji IV u Opštini Bar

Studije izvodljivosti izraditi u svemu prema projektnom zadatku.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-52/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II .

Predmet javne nabavke su radovi po partijama i to :

-Partiji I -radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja Nova Varoš u Podgorici
i
-Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja StaraVaroš u Podgorici

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3Download

12.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-47/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na rekonstrukciji objekta za potrebe Unirvezitetskog centra u Beranama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 2.700.000,00 .Download

11.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 12.05.2008. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 13.05.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice "29 novembar" u Beranama.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.100.000,00 .Download

11.06.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-57 /08
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je nabavka elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog roka.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :
A M A N D M A N II
na javni poziv br.04-50/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

Ovim Amandmanom II vrši se ispravka u Amandmanu I , stav 2.na tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama : Download

11.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-48/08
za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta zgrade komande u kasarni "Milovan Šaranović" u Danilovgradu.Download

10.06.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 12.05.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 13.05.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Izvođačkog projekta Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je
30.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

10.06.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 12.05.2008.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda, dana 13.05.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radovi.

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to po:

Partiji I - radovi na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru i

Partiji II- radovi na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru.Download

10.06.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br.04-50/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

Ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju daju se sledeća razjašnjenje na tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice "Karavanski put" u Rožajama : Download