Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i
instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije)
na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca
400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja za Forenzičku
DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download

17.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-72/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su :

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Download

11.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to po:

Partiji I - radovi na priključenju objekta na elektro infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u Kotoru i

Partiji II- radovi na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu infrastrukturnu mrežu, objekta Upravne zgrade carinarnice u KotoruDownload

10.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-70/08

na ponovni otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju namještaja
za Centar za kriminalistička vještačenja u DanilovgraduDownload

10.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-71/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja su radovi na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa Glavnim projektom , a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

10.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava:

P O Z I V
br. 04-69/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke :
Radovi na izgradnji I faze gradske saobraćajnice, u dužini od 960 m, u Opštini Mojkovac. Radovi obuhvataju radove na izgradnji donjeg stroja i radove na hidrotehničkim instalacijama, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom.Download

04.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-68/08

na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji I faze tribina stadiona fudbalskog kluba Jezero u Plavu, koje je ponuđač užan izvesti u skladu sa Glavnim projektom , a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.Download

03.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke su radovi na izgradnji objekta upravnih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave u Pljevljima.Download

03.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku.Download