Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

23.07.2008.

P O Z I V na otvoreno javno nadmetanje

P O Z I V
br. 01-75/08
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Download

23.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je izvodjenje radova i opremanje Osnovne škole u
Opštini Bar
Download

23.07.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
po javnom pozivu br.01-57/08
za nabavku elektronskih info punktova, njihovo instaliranje i održavanje u garantnom i van garantnog rokaDownload

22.07.2008.

A M A N D M A N

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-67/08, od 02.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju opreme za konferencijsko - prevodilački sistem za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu
Download

22.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-74/08
adaptacija prostorija Vrhovnog suda CG u Podgorici i izrada parking prostoraDownload

22.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA
radovi na modernizaciji lokalnih puteva u
Opštini Ulcinj.

22.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA
radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Cetinje.
Download

22.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 04-73/08
Radovi na rekonstrukciji puta Poljane-Kovačevići, MZ Bukovica, Opština PljevljaDownload

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to po:

Partiji I - izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu u Mojkovcu

Partiji II- izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu na ŽabljakuDownload

18.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme,
sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za
menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog
materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download