Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

22.07.2008.

A M A N D M A N

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-67/08, od 02.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke


za nabavku i ugradnju opreme za konferencijsko - prevodilački sistem za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu
Download

22.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-74/08
adaptacija prostorija Vrhovnog suda CG u Podgorici i izrada parking prostoraDownload

22.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA
radovi na modernizaciji lokalnih puteva u
Opštini Ulcinj.

22.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA
radovi na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica u Opštini Cetinje.
Download

22.07.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 04-73/08
Radovi na rekonstrukciji puta Poljane-Kovačevići, MZ Bukovica, Opština PljevljaDownload

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke bio je po partijama i to po:

Partiji I - izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu u Mojkovcu

Partiji II- izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na Vatrogasnom domu na ŽabljakuDownload

18.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme,
sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za
menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog
materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i
instalaterskih radova (vodovod i kanalizacija, elektro i termotehničke instalacije)
na dijelu prostorija Centra za kriminalistička vještačenja, površine cca
400m², namijenjenih za potrebe Forenzičke DNK laboratorije u Danilovgradu.Download

18.07.2008.

Odluka

O D L U K A

O DODJELI UGOVORA

Predmet nabavke je nabavka i ugradnja laboratorijskog namještaja za Forenzičku
DNK laboratoriju u Danilovgradu.Download

17.07.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-72/08
na ponovni otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su :

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na Žabljaku, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom.
Download