Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.08.2008.

A M A N D M A N

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke
Download

31.07.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-71/08 i tenderskom dokumentacijom dana 25.07.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za radove na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.Download

31.07.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice "Volodjine" u Bijelom Polju.

Download

31.07.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova za 2008.godinu.
Download

31.07.2008.

P O Z I V na otvoreno lokalno javno nadmetanje

P O Z I V
br.01-76/08
Predmet javne nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u DanilovgraduDownload

30.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


NABAVKA I UGRADNJA SCENSKE RASVJETE I OZVUČENJA U SALI DOMA KULTURE U ULCINJU Download

29.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je izrada elaborata procjene uticaja izgradnje
regionalnih sanitarnih deponija, po partijama i to:

1. partiji I u Opštini Bijelo Polje,
2. partiji II u Opštini Pljevlja,
3. partiji III u Opštini Kotor i
4. partiji IV u Opštini Bar

Download

29.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji objekta za potrebe
Unirvezitetskog centra u Beranama.

Download

28.07.2008.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji objekta za potrebe
Unirvezitetskog centra u Beranama.

25.07.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet nabavke su po Partiji I radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja " Nova Varoš" u Podgorici i Partiji II- radovi na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja " Stara Varoš" u Podgorici

Download