Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-51/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :
A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

U Tenderskoj dokumentaciji Knjiga II predmjer radova mijenja se:Download

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-75/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

U tenderskoj dokumementaciji i Pozivu za javno nadmetanje Download

04.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

01.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-51/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja su radovi na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju)Download

01.08.2008.

A M A N D M A N

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke
Download

31.07.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), pozivom za javno nadmetanje br.05-71/08 i tenderskom dokumentacijom dana 25.07.2008.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za radove na dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekta bivšeg Doma vojske u Podgorici, za potrebe Muzičkog centra, Crnogorske kinoteke i Državnog Protokola.Download

31.07.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji ulice "Volodjine" u Bijelom Polju.

Download

31.07.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke je nabavka goriva za službena vozila Direkcije javnih radova za 2008.godinu.
Download

31.07.2008.

P O Z I V na otvoreno lokalno javno nadmetanje

P O Z I V
br.01-76/08
Predmet javne nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u DanilovgraduDownload