Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

07.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :


A M A N D M A N II
na javni poziv br. 01-75/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda


Na zahtjev jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju, za izradu Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dajemo sledeće razjašnjenje :Download

07.08.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 04.07.2008.godine

Dnevne dnevnom listu "Republika" dana 05.07.2008.godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:

* radovi


IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet nadmetanja su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji I faze tribina stadiona fudbalskog kluba Jezero u Plavu.Download

07.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 05-51/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

05.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta Upravne zgrade Carinarnice i carinskog skladišta u Podgorici.Download

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-51/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za radove na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju).Download

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :
A M A N D M A N IV
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke

U Tenderskoj dokumentaciji Knjiga II predmjer radova mijenja se:Download

05.08.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv br. 01-75/08 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

U tenderskoj dokumementaciji i Pozivu za javno nadmetanje Download

04.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


Predmet nadmetanja je nabavka i ugradnja namještaja za Centar za kriminalistička vještačenja u Danilovgradu.Download

01.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-51/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet nadmetanja su radovi na izgradnji II faze aneksa Opšte bolnice u Beranama (kabinet za transfuziju)Download

01.08.2008.

A M A N D M A N

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 05-71/08 od 10.07.2008.god. za
otvoreni postupak javne nabavke
Download