Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-85/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je rekonstrukcija lokalnog puta Pričelje-Rogami, u dužini od 2 km, u Opštini Podgorica.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.09.2008.

Poziv

P O Z I V
br. 01-82/08
otvoreni ponovni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta zgrade komande u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgradu.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

01.09.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-84/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je modernizacija lokalnog puta Kosijeri- Mikulići - Tomići, u dužini od 2,5 km, u Opštini Cetinje.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet nabavke je nabavka, ugradnja i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog
materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.
Download

26.08.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji I faze gradske saobraćajnice, u dužini od 960 m, u Opštini Mojkovac.
Download

26.08.2008.

Amandman I

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-77 /08
za otvoreni postupak javne nabavke
za radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja "Nova Varoš" u Podgorici (partija I) i radove na rekonstrukciji i dogradnji Doma zdravlja "Stara Varoš" u Podgorici (partija II).

Download

22.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.05-81/08
na otvoreni postupak javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi I faze na izgradnji objekta Sportske dvorane u Beranama.Download

21.08.2008.

Amandman

A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-75/08, od 23.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Studije izvodljivosti za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
u Opštini Ulcinj (partija I), Opštini Cetinje (partija II) i Opštini Plav (partija III).

Download

20.08.2008.

Poziv

P O Z I V
br.01-80/08
Predmet javne nabavke je nabavka jednog putničkog motornog vozilaDownload

20.08.2008.

Amandman II

A M A N D M A N II
na javni poziv broj 01-76/08, od 30.07.2008.godine,
za otvoreni postupak javne nabavke
za nabavku, ugradnju i instaliranje specijalističke opreme, sistema baze podataka DNK profila i Informacionog sistema za menadžment laboratoriju uključujući hardver i softver, nabavka potrošnog materijala, reagensa, kitova za Forenzičku DNK laboratoriju u Danilovgradu.
Download