Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

03.12.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-112/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje završnih radova na izgradnji i priključenju rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je do 340.000,00 .Download

03.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 04.11.2008. godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 06.11.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta adaptacije spomen kompleksa Mauzoleja "Petar II Petrović Njegoš" na Lovćenu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 40.000,00 . Download

01.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
radovi na izgradnji II faze klinike za onkologiju radioterapiju.

Download

28.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su naknadni radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik, dionica Kupinovo Podvrće Vinići.Download

27.11.2008.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA I MINISTARSTVO ODBRANE, oglašavaju :

P O Z I V
br.05-107/08
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u PodgoriciDownload

27.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 21.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 22.10.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnog puta i izgradnji fekalnog
kolektora u Opštini Podgorica.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 70.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke

VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

26.11.2008.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 15.10.2008.godine.

2.Dnevne novine "Republika" dana 16.10.2008.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radovi

IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici.Download

26.11.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 06.10.2008.godine i u dnevnim novinama "Pobjeda" dana 09.10.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji II faze Osnovne škole "Risto Manojlović" i Osnovne muzičke škole u Kolašinu.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 3.700.000,00 .Download

19.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova , izdaje se sledeći :


AMANDMAN 1
na poziv za javno nadmetanje br.04-102/08 za
radove na I fazi uredjenja terena Upravne zgrade Carinarnice u Kotoru


Na postavljena pitanja od strane potencijalnog ponudjača :

1. Molimo Vas da nam navedete koju licencu moramo priložiti u skladu sa zahtjevima tendera i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, odnosno ako ponudjači nisu sa teritorije Crne Gore koja šifra djelatnosti se mora ispuniti za izvodjenje predmetnih radova ?Download

19.11.2008.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-105 /08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.Download