Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

15.01.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.

Download

14.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji Vrhovnog državnog tužioca CG u Podgorici.
Download

14.01.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bio je izrada tehničke dokumntacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.Download

30.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 15.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Republika dana 16.10.2008.godine.

III. Predmet nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva
odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u
Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 300.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

30.12.2008.

Amandman

A M A N D M A N 1

na javni poziv broj 05-119/08 za
izvođenje radova na adaptaciji Centra za neonatologiju u Podgorici

Ovim Amandmanom 1 daju se odgovori na postavljeno pitanje jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju:

Pitanje br.1. Po pozivu br.05-119/08 za otvoreni postupak javne nabavke tačkom 2.9. stručno tehnička i kadrovska osposobljenost traži se Licenca o izvođenju ove vrste objekata, na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008.). Molimo Vas da nam pojasnite da li se pozivom traži takozvana "velika" ili "mala" licenca. Download

24.12.2008.

Amandman

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-115/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na adaptaciji dijela prostorija (konferencijske sale u prizemlju) Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore u Podgorici

Download

22.12.2008.

Amandman

A M A N D M A N V
na javni poziv broj 05-107/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za izgradnju stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici.
Download

22.12.2008.

Amandman

AMANDMAN 2
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici.

Download

19.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE


II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viskovi i naknadni radovi na rekonstrukciji ul. "Živka Žižića" u Bijelom Polju.Download

19.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viskovi radova na lokalnim putevima na području Opštine Žabljak.Download