Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

21.01.2009.

Plan javne nabavke

U skladu sa čl.27 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list RCG", br. 46/06) Direkcija javnih radova, donosi :


PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu
Download

21.01.2009.

Amandman

AMANDMAN 6.
na poziv za javno nadmetanje br.05-107/08 za
izvodjenje radova na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

Ovim Amandmanom 6 daju se odgovori na postavljena pitanja ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju , a kako slijede:

Pitanje br.1. U predmjeru radova nedostaje pozicija AB tavanice iznad garaže.
Odgovor: U predmjeru A.3. GARAŽA, Stavka III Betonski radovi dodaje se pozicija 6. koja glasiDownload

21.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 03.12.2008. godine i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 03.12.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke je izvođenje završnih radova na izgradnji i priključenju rezervoara za pitku vodu zapremine 2 x 1500m3, na lokaciji Dulovine u Opštini Kolašin.Download

19.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 15.09.2008.godine i u dnevnim novinama "Republika" dana 17.09.2008. godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji objekta Dječijeg vrtića u Golubovcima.Download

15.01.2009.

Amandman III

A M A N D M A N III
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.
Download

15.01.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji zatvora u Bijelom Polju.

Download

14.01.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji Vrhovnog državnog tužioca CG u Podgorici.
Download

14.01.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bio je izrada tehničke dokumntacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.Download

30.12.2008.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 15.10.2008.godine, i oglasila u dnevnom listu Republika dana 16.10.2008.godine.

III. Predmet nabavke je izrada Glavnog projekta poslovnog objekta za potrebe Ministarstva
odbrane, Ministarstva inostranih poslova i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u
Podgorici.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 300.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavke
VI. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma Download

30.12.2008.

Amandman

A M A N D M A N 1

na javni poziv broj 05-119/08 za
izvođenje radova na adaptaciji Centra za neonatologiju u Podgorici

Ovim Amandmanom 1 daju se odgovori na postavljeno pitanje jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju:

Pitanje br.1. Po pozivu br.05-119/08 za otvoreni postupak javne nabavke tačkom 2.9. stručno tehnička i kadrovska osposobljenost traži se Licenca o izvođenju ove vrste objekata, na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008.). Molimo Vas da nam pojasnite da li se pozivom traži takozvana "velika" ili "mala" licenca. Download