Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-11/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova .

Radovi koji su predmet nadmetanja obuhvataju: gradjevinsko-zanatske radove, radove na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama , elektro i termotehničkim instalacijma.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki br.91-3/2009, Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IV
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom IV zakazuje se otvaranje ponuda i glasiDownload

05.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

Na pitanje ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.04-6/09 ,za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori: Download

05.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za
radove na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik


Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja mora dokazati pored ispunjenosti obaveznih uslova , ekonomsko-finansijsku sposobnost i stručno tehničku i kadrovsku osposobljenost , kroz :Download

05.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne
nabavke 29.01.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 30.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada električnih instalacija javne rasvjete, dio
saobraćajnice Ulcinj-Bar od Ulcinjskih Kruta III faza, do raskrnice puta za Valdanos.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .Download

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N I
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavkeNa pitanja ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.04-6/09 ,za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori: Download

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N II
na javni poziv br.01-1/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

Ovim Amandmanom II mijenja se u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji:Download

03.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv br.01-1/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju scenske opreme za Centre kulture u Gusinju, Plavu, Murinu, Andrijevici, Petnjici, Rožajama, Žabljaku, Šavniku, Plužinama i Domu VCG u Pljevljima.

Ovim Amandmanom I zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

02.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv objavljen je na internet stranici Direkcije za javne nabavke, dana 29.01.2009. godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i oglasila u dnevnom listu "Pobjeda" dana 30.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na modernizaciji lokalnih puteva u Opštini Danilovgrad u dužini od 3 km.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 150.000,00 .Download

27.02.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :

A M A N D M A N I
na javni poziv broj 01-10/09 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju: kancelarijskog namještaja, laboratorijskog namještaja, digestora i video nadzora za Institut za javno zdravlje u Podgorici.Download