Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

10.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 27.11.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 28.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 5.500.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavkeDownload

10.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 27.01.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 28.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 Download

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-12/09
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na rekonstrukciji bulevara "13jul" u Nikšiću, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-07 /09
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju: gradjevinske radove, gradjevinsko zanatske radove, radove na instalacijama i radove na nabavci i ugradnji bazenske tehnike. Radovi koji su predmet ove javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavkedana 13.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 14.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bilo je izvođenje građevinsko zanatskih i instalterskih radova na
objektu Instituta za javno zdravlje u Podgorici

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 335.000,00
Download

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-11/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova .

Radovi koji su predmet nadmetanja obuhvataju: gradjevinsko-zanatske radove, radove na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama , elektro i termotehničkim instalacijma.

Radove koji su predmet javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki br.91-3/2009, Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IV
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom IV zakazuje se otvaranje ponuda i glasiDownload

05.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

Na pitanje ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju po pozivu br.04-6/09 ,za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori: Download

05.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sledeći :A M A N D M A N II
na javni poziv broj 04-6/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za
radove na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik


Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja mora dokazati pored ispunjenosti obaveznih uslova , ekonomsko-finansijsku sposobnost i stručno tehničku i kadrovsku osposobljenost , kroz :Download

05.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne
nabavke 29.01.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 30.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada električnih instalacija javne rasvjete, dio
saobraćajnice Ulcinj-Bar od Ulcinjskih Kruta III faza, do raskrnice puta za Valdanos.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 130.000,00 .Download