Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

12.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv br.05-07/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Ovim Amandmanom I mijenja se termin sjednice za pružanje informacija i sada glasi: Download

11.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N V
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom V :Download

11.03.2009.

Amandman

AMANDMAN II
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:Download

11.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list br.46/06) Direkcija javnih radova, izdaje se sledeći :


A M A N D M A N III
na javni poziv broj 01-10/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

Na postavljena pitanja od strane prisutnih potencijalnih ponudjača, daju se sljedeći odgovori
* * *

Pitanje 1. Da li samostalnu ( jedinstvenu) ponudu (a da ona bude ispravna) na ovom tenderu ima pravo podnijeti preduzeće koje je osnovano 2009.godine? Download

11.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VI
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.


Ovim Amandmanom VI na pitanja jednog od ponuđača koji je otkupio tendersku dokumentaciju daju se sledeci odgovori :Download

10.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 27.11.2008.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 28.11.2008.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji stambeno poslovnih objekata Ministarstva odbrane u Podgorici

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 5.500.000,00

V. Postupak javne nabavke je otvoreni postupak javne nabavkeDownload

10.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 27.01.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 28.01.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bila je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju žičare od Kotora do Lovćena i od Lovćena do Cetinja.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 Download

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br.04-12/09
na otvoreni postupak javne nabavke


Radovi na rekonstrukciji bulevara "13jul" u Nikšiću, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Glavnim projektom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.05-07 /09
na otvoreni postupak javne nabavke


Predmet nadmetanja je izvođenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.

Radovi na rekonstrukciji obuhvataju: gradjevinske radove, gradjevinsko zanatske radove, radove na instalacijama i radove na nabavci i ugradnji bazenske tehnike. Radovi koji su predmet ove javne nabavke izvodjač je dužan izvesti u skladu sa Glavnim projektom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavkedana 13.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 14.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bilo je izvođenje građevinsko zanatskih i instalterskih radova na
objektu Instituta za javno zdravlje u Podgorici

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 335.000,00
Download