Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

25.03.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN III
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Ovim Amandmanom III mijenja se u tenderskoj dokumentaciji i Pozivu za javno nadmetanje:

Ponude se predaju do dana 03.04.2009. godine do 9,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predviđeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu je Racković Dragana.Download

25.03.2009.

Amandman

AMANDMAN II
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.05-07/09, dana 18.03.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

24.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Direkcije javnih radova br. 01-949/1 od 20.03.2008.godine, Direkcija javnih radova, izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VIII
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

24.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Direkcije javnih radova br. 01-949/1 od 20.03.2008.godine, Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VII
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.Download

20.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-18/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini Ulcinj

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

20.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-17/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije IV.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 1 km, u Opštini Žabljak,
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Plužine,
- Partija III -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 7 km, u Opštini Šavnik i
- Partija IV -modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Nikšić.

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4Download

20.03.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 13.02.2009.godine.

2. Dnevne novine Pobjeda dana 13.02.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨ usluge,
 radoviDownload

19.03.2009.

Poziv

P O Z I V
br. 01-21/09
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta

2. Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008), urbanističko tehničkim uslovima, Projektnom zadatku i Idejno- programskom rješenju.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

16.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-20/09
na otvoreni ponovni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke
Izvođenje završnih radova u Domu kulture u Pljevljima (scenska oprema i tehnika), a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.Download

16.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA za potrebe OPŠTINE PLJEVLJA, oglašava :

P O Z I V
br.05-19/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Izvođenje završnih radova u Domu kulture u Pljevljima (adaptacija pozorišne dvorane sa pratećim prostorijama), koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download