Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-15/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je opremanje Skupštinske sale Prijestonice Cetinje, koju je dobavljč dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom i predmjerom radova.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-25/09
za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta

2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom).

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008), Projektnom zadatku i Idejno- programskom rješenju.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-24/09
za
otvoreni postupak javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata, po partijama i to po :

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Bijelo Polje,

-Partijii II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Nikšić

-Partijii III- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Berane

-Partijii IV- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Kotor
i
-Partijii V- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta regionalne sanitarne deponije u Opštini Pljevlja.Download

27.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :


P O Z I V
br. 01-23/09
za otvoreni postupak javne nabavke


2.Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke je vršenje tehničke kontrole Glavnih projekata, po partijama i to po :

-Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

-Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne škole RDownload

25.03.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke
dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji lokalnog puta Ostrog Ždrebaonik , dionica Vinići-Mosori.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500.000,00 .Download

25.03.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN III
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Ovim Amandmanom III mijenja se u tenderskoj dokumentaciji i Pozivu za javno nadmetanje:

Ponude se predaju do dana 03.04.2009. godine do 9,00 časova neposredno na arhivi DIREKCIJE JAVNIH RADOVA u omotima sa naslovima kako je predviđeno uslovima tenderske dokumentacije. Službenik ovlašćen za izdavanje potvrde o prijemu je Racković Dragana.Download

25.03.2009.

Amandman

AMANDMAN II
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br.46/2006), Amandmanom na tendersku dokumentaciju i poziv za javno nadmetanje br.05-07/09, dana 18.03.2009.godine sa početkom u 12h održana je sjednica za pružanje svih dodatnih informacija, vezano za izbor najpovoljnije ponude za izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg Novom.Download

24.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Direkcije javnih radova br. 01-949/1 od 20.03.2008.godine, Direkcija javnih radova, izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VIII
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

24.03.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i Rješenjem Direkcije javnih radova br. 01-949/1 od 20.03.2008.godine, Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N VII
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.Download

20.03.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-18/08
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke će se sprovesti po partijama i to od partije I do partije II.

- Partija I - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
- Partija II - modernizacija lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini Ulcinj

Radove koji su predmet javne nabavke izvođač je dužan izvesti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti po partijama, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download