Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

21.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova zdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-14/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini RožajeDownload

16.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji II etape glavne i pristupnih gradskih saobraćajnica na Žabljaku.Download

16.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N X
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme
u velikoj sali Skupštine Crne Gore

Na pitanja jednog od ponudjača koji je otkupio tendrsku dokumentaciju :Download

16.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IX
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom IX zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

14.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-22/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

14.04.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA

II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu
dana 17.02.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 18.02.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

 robe,
¨ usluge,
¨ radoviDownload

09.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke 06.03.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 07.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na izgradnji kotlarnice u Pljevljima, za potrebe Ministarstva unutrasnjih poslova.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 95.000,00 .Download

09.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA za VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO, oglašava :

P O Z I V
br.05-30/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora, Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore u ul.13 jul bb u Podgorici, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom .

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

06.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PREDHODNOG OBJAVLJIVANJA POZIVA
ZA JAVNO NADMETANJE

.II.PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
¨usluge,
radovi.

III. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke su viškovi radova na modernizaciji lokalnog puta vodoizvorištu Bolje Sestre u Opštini Podgorica.Download

06.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN I
na poziv za javno nadmetanje br.04-18/09 za
Partiju I - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 3.7 km, u Opštini Cetinje i
Partiju II - modernizaciju lokalnih puteva, u dužini od 4.35 km, u Opštini Ulcinj

Ovim Amandmanom I mijenja se u tenderskoj dokumentaciji i Pozivu za javno nadmetanje :Download