Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

24.04.2009.

Odluka o dodjeli

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA

Naručilac:
Direkcija javnih radova Kontakt-osoba
Miomir Peruničić, dipl.ing.građ.
Marojević Željko, dipl.ing.građ.
Adresa:
Ul.Novaka Miloševa br.18 Poštanski broj
81 000
Grad:
Podgorica Identifikacioni broj:
02131056
Telefon:
020/230-207 Faks:
020/230-228
Elektronska pošta (e-mail)
djr@mn.yu Internet stranica (web)
www.djr.vlada.cg.yu

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 20.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 21.03.2009.godine.

IIIDownload

23.04.2009.

Odluka o ponistavanju

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Download

23.04.2009.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-14/09
za izbor najpovoljnije ponude za radove po:
- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje.

Download

23.04.2009.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-16/09

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolasin i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.

Download

21.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006),Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-16/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolasin i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.Download

21.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), Direkcija javnih radova zdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-14/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini RožajeDownload

16.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II . Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcija za javne nabavke dana 10.02.2009.godine i u dnevnim novinama "Podjeda" dana 12.02.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji II etape glavne i pristupnih gradskih saobraćajnica na Žabljaku.Download

16.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) , Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N X
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke
za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme
u velikoj sali Skupštine Crne Gore

Na pitanja jednog od ponudjača koji je otkupio tendrsku dokumentaciju :Download

16.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006), izdaje sljedeći:


A M A N D M A N IX
na javni poziv br.01-106/08 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju opreme u velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Ovim Amandmanom IX zakazuje se otvaranje ponuda i glasi: Download

14.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.01-22/09
na otvoreni postupak javne nabavke

Predmet nadmetanja je nabavka opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici. Robu koja je predmet javne nabavke izvođač je dužan nabaviti i isporučiti po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download