Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

28.04.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu dana 27.03.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 28.03.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radoviDownload

27.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN VI
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Zbog učestalih pitanja zainteresovanih ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju, ovim Amandmanom VI,zakazuje se predponudbena sjednica za četvrtak 30.04.2009.godine, u 12,00 časova na kojoj će se dati razjašnjena na sve eventualne nejasnoće.Download

24.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 26.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 27.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama i partijama i to od partije I do partije IX :

Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne školeRDownload

24.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 26.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 27.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama i partijama i to od partije I do partije IX :

Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne školeRDownload

24.04.2009.

Odluka o dodjeli

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji bulevara "13 jul" u Nikšiću.

Download

24.04.2009.

Odluka o dodjeli

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA

Naručilac:
Direkcija javnih radova Kontakt-osoba
Miomir Peruničić, dipl.ing.građ.
Marojević Željko, dipl.ing.građ.
Adresa:
Ul.Novaka Miloševa br.18 Poštanski broj
81 000
Grad:
Podgorica Identifikacioni broj:
02131056
Telefon:
020/230-207 Faks:
020/230-228
Elektronska pošta (e-mail)
djr@mn.yu Internet stranica (web)
www.djr.vlada.cg.yu

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke
dana 20.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 21.03.2009.godine.

IIIDownload

23.04.2009.

Odluka o ponistavanju

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA
Predmet javne nabavke bila je izrada Glavnog projekta za objekat Prihvatnog centra za azilante u Danilovgradu.

Download

23.04.2009.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-14/09
za izbor najpovoljnije ponude za radove po:
- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Berane,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Andrijevica,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Plav i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini Rožaje.

Download

23.04.2009.

Amandman

A M A N D M A N II
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-16/09

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolasin i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.

Download

21.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006),Direkcija javnih radova izdaje sljedeći:


A M A N D M A N I
na javni poziv i tendersku dokumentaciju br.04-16/09 za
otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za radove po:

- Partiji I - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 3 km, u Opštini Mojkovac,
- Partiji II - modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Pljevlja,
- Partiji III -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 2 km, u Opštini Kolasin i
- Partiji IV -modernizaciji lokalnih puteva, u dužini od 4 km, u Opštini B.Polje.Download