Manja slova Veća slova RSSPitajte Direkciju

Tenderi

30.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA

II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 02.04.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 03.04.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke su radovi na adaptaciji gradskih saobraćajnica u Opštini Ulcinj.

IV. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 80.000,00 .Download

29.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-33/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking prostor za stadion u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

29.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br.04-33/09
na otvoreni postupak javne nabavke

2. Predmet javne nabavke

Radovi na izgradnji prilazne saobraćajnice i parking prostor za stadion u Mojkovcu, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Javna nabavka će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .

3. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

4.Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je sa PDV-om do 200.000,00 .Download

28.04.2009.

Amandman

U skladu sa članom 42. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list RCG", br. 46/2006), Direkcija javnih radova izdaje je sledeći :


A M A N D M A N I
na javni poziv broj 05-22 /09
za
otvoreni postupak javne nabavke


za izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme i namještaja za kancelarijski i kuhinjski prostor za zgradu Vlade Crne Gore, u Karađorđevoj ulici u Podgorici.Download

28.04.2009.

Poziv

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) DIREKCIJA JAVNIH RADOVA, oglašava :

P O Z I V
br. 01-31/09 za
otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izradu
Glavnog projekta2.Predmet javne nabavke je izrada Glavnog projekta objekta opštinske službe za zaštitu i spašavanje na Cetinju (Vatrogasni dom).

Glavni projekat izraditi prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.51/2008), Projektnom zadatku i Idejno- programskom rješenju.

Glavni projekat mora sadržati predmjer radova sa tačnošću ± 5%.

Javne nabavke će se sprovesti kao jedna cjelina, uz mogućnost sprovođenja postupka iz čl.23., Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) .Download

28.04.2009.

Odluka

ODLUKA
O PONIŠTAVANJU JAVNOG NADMETANJA


II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

1.Internet stranica Direkcija za javne nabavke www.djn.vlada.cg.yu dana 27.03.2009.godine.

2.Dnevne novine Pobjeda dana 28.03.2009.godine.

III. PREDMET JAVNE NABAVKE:

¨ robe,
 usluge,
¨ radoviDownload

27.04.2009.

Amandman

U skladu sa čl. 42. Zakona o javnim nabavkama Direkcija javnih radova izdaje sledeći:

AMANDMAN VI
na poziv za javno nadmetanje br.05-07/09 za
izvodjenje radova na rekonstrukciji otvorenog plivališta u Herceg-Novom


Zbog učestalih pitanja zainteresovanih ponuđača koji su otkupili tendersku dokumentaciju, ovim Amandmanom VI,zakazuje se predponudbena sjednica za četvrtak 30.04.2009.godine, u 12,00 časova na kojoj će se dati razjašnjena na sve eventualne nejasnoće.Download

24.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 26.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 27.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama i partijama i to od partije I do partije IX :

Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne školeRDownload

24.04.2009.

Odluka

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA


II. Javni poziv je objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke dana 26.03.2009.godine, i oglasila u dnevnom listu Pobjeda dana 27.03.2009.godine.

III. Predmet javne nabavke bio je po partijama i partijama i to od partije I do partije IX :

Partiji I - vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Centra za djecu i mlade Ljubović u Podgorici,

Partiji II- vršenje tehničke kontrole Glavnog projekta Osnovne školeRDownload

24.04.2009.

Odluka o dodjeli

O D L U K A
O DODJELI UGOVORA
Predmet javne nabavke bili su radovi na rekonstrukciji bulevara "13 jul" u Nikšiću.

Download